Prejsť na obsah

Voľby kandidáta na rektora UPJŠ v Košiciach – OZNAM

0minút, 42sekúnd

Členom Akademickej obce
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

O Z N A M

Volebná a mandátová komisia AS UPJŠ na svojom zasadnutí dňa 24. marca 2023 zaregistrovala nasledovné platné návrhy kandidátov na rektora UPJŠ (uvádzané v abecednom poradí)

1. prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

  • Tézy volebného programu kandidáta na rektora UPJŠ v Košiciach
  • Životopis

2. prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

  • Tézy volebného programu kandidáta na rektora UPJŠ v Košiciach
  • Životopis

V Košiciach dňa   24. 3. 2023  

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD., v. r.
predseda VaMK AS UPJŠ

                                     


Študuj na UPJŠ