UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Prijímacie konanie pre AR 2020/2021 - vyhlásenie členov Kolégia rektora UPJŠ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, všetky  jej fakulty a univerzitné pracoviská,  ubezpečujú všetkých maturantov a ich rodičov, že harmonogram prijímacieho konania prispôsobí harmonogramu maturitných skúšok.

Je našim prvoradým poslaním a cieľom poskytovať kvalitné vysokoškolské vzdelávanie pre slovenských i zahraničných študentov. Tešíme sa na príchod tohtoročných absolventov stredných škôl SR i z celého sveta. Preto prispôsobíme harmonogram i formu prijímacieho konania tak, aby sme nerušene zahájili výučbu podľa platného Harmonogramu AR 2020/2021, tj. 23.9.2020.

UPJŠ má všetky nástroje na príjem elektronickej prihlášky na štúdium včítane požadovaných príloh i na elektronické spracovanie výsledkov prijímacieho konania. Taktiež sme ústretoví aj v tom, že podklady k prihláške, ktoré uchádzač o štúdium nebol z objektívnych dôvodov schopný dodať v termíne podania prihlášky, bude možné doručiť elektronicky dodatočne.

Posledná aktualizácia: 22.01.2021