Prejsť na obsah

Výsledky volieb do AS UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027

1minút, 44sekúnd

Volebná a mandátová komisia pre voľby do AS UPJŠ v roku 2023 oznamuje váženej akademickej obci UPJŠ výsledky volieb do Akademického Senátu UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027:

LEKÁRSKA FAKULTA

Zamestnanecká časť:
RNDr. Andrej Miroššay, PhD.
doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., univer. prof.
doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.
doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD.

Študentská časť:
Samuel Tomášů
Petra Smrtníková

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

Zamestnanecká časť:
doc. RNDr. Juraj Ševc, PhD.
doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.
doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.
prof. RNDr. Ivan Žežula, CSc.

Študentská časť:
Juliana Hockicková
Bc. Dominik Harenčár

PRÁVNICKÁ FAKULTA

Zamestnanecká časť:
doc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.
doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.
Ing. Karolína Červená, PhD.
JUDr. Ľuboš Dobrovič, PhD.

Študentská časť:
JUDr. Diana Repiščáková
Bc. Júlia Hoffmanová

FAKULTA VEREJNEJ SPRÁVY

Zamestnanecká časť:
PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD.
PhDr. Eliška Župová, PhD.
JUDr. Róbert Gyuri, PhD.
doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

Študentská časť:
Mgr. Patrik Fajak
Mgr. Viktória Ferková

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Zamestnanecká časť:
doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.
Mgr. Jozef Benka, PhD. et PhD.
doc. Mgr. Alexander Onufrák, PhD.
doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD.

Študentská časť:
PhDr. Lukáš Jakabovič, MBA
Mgr. Dominik Maximov

REKTORÁT A UNIVERZITNÉ PRACOVISKÁ:

Zamestnanecká časť:
Mgr. Mária Vasiľová, PhD.
JUDr. Zuzana Gažová


SPOLOČNÝ VOLEBNÝ OBVOD

Uvedení kandidáti boli zvolení pre Samostatný volebný obvod, ako i pre Spoločný volebný obvod a na základe výzvy v súlade s čl. 10 ods. 3 Zásad volieb do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach vykonali výber svojho zvolenia v Spoločnom volebnom obvode.

Zamestnanecká časť:
prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA, UPJŠ LF
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD., UPJŠ LF

Študentská časť:
MUDr. Ester Tomajková, UPJŠ LF
Michaela Macková, UPJŠ LF

Ustanovujúce zasadnutie AS UPJŠ sa uskutoční dňa 16. marca 2023 o 14:00 hod. v Historickej aule UPJŠ, Šrobárova 2, 1. poschodie.

V Košiciach 7. 3. 2023

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., v. r.
predseda VaMK pre voľby do AS UPJŠ


Študuj na UPJŠ