UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Oznámenie o výsledku volieb do Študentskej rady vysokých škôl SR

Oznámenie o výsledku volieb do Študentskej rady vysokých škôl SR na funkčné obdobie 2021 - 2024

Vo voľbách do Študentskej rady vysokých škôl SR, ktoré sa uskutočnili v študentskej časti Akademickej obce UPJŠ v Košiciach dňa 04. 11. 2021 v súlade s Volebným poriadkom pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl SR na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, boli na základe výsledkov zvolení nasledovní kandidáti:

1. Denis Imre
2. Martin Duránik
3. Magdalena Pakula
4. Bc. Daniel Belluš


 

V Košiciach 04.11.2021

Mgr. Františka Petriková
Podpredsedníčka AS UPJŠ za ŠČ

Bc. Erika Knutová
predsedníčka volebnej komisie
pre voľby do ŠRVŠ

Posledná aktualizácia: 26.11.2021