Prejsť na obsah

Výzva na podávanie projektov VVGS UPJŠ na roky 2024-2026 Early Stage Granty

1minút, 10sekúnd

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

vyhlasuje

výzvu na podávanie projektov na roky 2024-2026

v súvislosti s Rozhodnutím rektora č. 22/2023 zo dňa 3.11.2023,

ktorým sa vydáva štatút Vnútorného vedeckého grantového systému
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
(VVGS) v dvoch programoch

1. „Early stage granty pre doktorandov“ (ďalej len ESGD) určené pre doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia. Doba riešenia projektov ESGD je stanovená na obdobie od 1.5.2024 (začiatok riešenia projektu sa môže posunúť v nadväznosti na schválenie Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti) do 30.04.2026. Termín uzávierky žiadostí podaných prostredníctvom portálu CCVaPP UPJŠ je 6. december 2023 do 24.00 hod.

2. „Early stage granty pre začínajúcich výskumníkov“ (ďalej len ESGV) určené pre mladých vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na začiatku ich kariéry (do 5 rokov od získania PhD.). Doba riešenia projektov ESGV je stanovená na obdobie od 1.5.2024 (začiatok riešenia projektu sa môže posunúť v nadväznosti na schválenie Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti) do 30.04.2026. Termín uzávierky žiadostí podaných prostredníctvom portálu CCVaPP UPJŠ je 6. december 2023 do 24.00 hod.

Ďalšie informácie nájdete v Rozhodnutí rektora č. 22/2023 zo dňa 3.11.2023


Študuj na UPJŠ