Pavol Jozef Šafárik University in Kosice

українська
AIS2

Rektor UPJŠ v Košiciach členom delegácie rektorov pre rokovanie o financovaní vysokých škôl

V pondelok 8. februára 2016 sa stretli predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini, predseda vlády SR Robert Fico, podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler s predstaviteľmi Slovenskej rektorskej konferencie (SRK). Za SRK sa na rokovaní zúčastnili jej prezident Rudolf Kropil, viceprezidenti Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave a Marek Šmid, rektor Trnavskej univerzity, ako aj zástupcovia SRK z ďalších regiónov Pavol Sovák, rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Peter Bielik, rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Rokovanie bolo výsledkom dohody z 10. decembra 2015, kedy sa vláda SR zaviazala reagovať na najaktuálnejšie problémy vysokého školstva. V duchu tejto dohody 8. februára 2016 podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír rozpočtovým opatrením rozhodol o poskytnutí 20 miliónov eur na dofinancovanie a rozvoj vysokých škôl na rok 2016. Predstavitelia vlády prijali aj návrh Slovenskej rektorskej konferencie na rozdelenie 50 miliónov eur, ktoré vláda uvoľnila na rekonštrukciu vysokoškolských internátov pre verejné vysoké školy. Rekonštrukcia internátov je prvou v modernej histórii Slovenskej republiky. Vláda rovnako ponúkla predstaviteľom Slovenskej rektorskej konferencie niekoľko alternatív ako odbremeniť vysoké školy od záťaže spôsobenej korekciami pri využívaní fondov EÚ, ktorú školy nie sú schopné zvládnuť z vlastných rozpočtov. O týchto alternatívach sa začne okamžite technický dialóg s cieľom uzatvoriť dohodu medzi vládou SR a Slovenskou rektorskou konferenciou v krátkom čase.

Zdroj: Informácia o rokovaní predstaviteľov SRK s predsedom vlády SR, predsedom NR SR a ďalšími členmi vlády zo dňa 8. 2. 2016

Last update: 04.05.2017