UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Filozofická fakulta UPJŠ ocenená pamätnou medailou jubilujúcej Filozofickej fakulty UK v Bratislave

 

Najstaršia humanitná a spoločenskovedná fakulta na Slovensku – Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FF UK) – si pripomína 100. výročie existencie (vyučovať na nej sa začalo 24. októbra 1921 ako na tretej fakulte novozaloženej UK – po lekárskej a právnickej fakulte).
Pri tejto príležitosti sa v pondelok 25. októbra 2021 konalo v Aule UK slávnostné akademické zhromaždenie. Pozvanie naň prijala aj dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., ktorá si z rúk dekana jubilujúcej fakulty prof. Mgr. Mariána Zouhara, PhD., prevzala pamätnú medailu FF UK.

Záznam zo slávnostného zhromaždenia pri príležitosti 100. výročia FF UK v Bratislave: 

Spracoval: M. Gladiš, FF UPJŠ v Košiciach


Posledná aktualizácia: 26.10.2021