Prejsť na obsah

Aktuality

Nový profesor na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala vo štvrtok 23. marca 2023 v Prezidentskom paláci v Bratislave 36 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov. Vymenúvací dekrét si z rúk prezidentky prevzal aj prof. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD. (literárna veda), ktorý pôsobí na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.Pánovi profesorovi k dosiahnutému úspechu … Čítať ďalej
24. marca 2023

Za kandidátku na funkciu dekanky FF UPJŠ bola jednomyseľne zvolená profesorka Renáta Panocová

Voľbe kandidáta na funkciu dekana Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027, ktorá sa uskutočnila v pondelok 20. marca 2023, predchádzalo verejné vypočutie zaregistrovanej kandidátky prof. Mgr. Renáty Panocovej, PhD. Zasadnutie členiek a členov volebného zhromaždenia a akademickej obce FF UPJŠ, na ktorom uchádzačka predstavila svoje programové tézy s návrhom … Čítať ďalej
21. marca 2023

Voľba kandidáta na funkciu dekana Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach (funkčné obdobie 2023 – 2027)

Akademickej obci Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ZOZNAM KANDIDÁTOV na funkciu dekana Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (funkčné obdobie 2023 – 2027) Volebná a mandátová komisia Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach zaregistrovala jednu kandidátku na funkciu dekana Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach: 1. prof. Mgr. Renáta PANOCOVÁ, PhD. Voľba kandidáta … Čítať ďalej

VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UPJŠ V KOŠICIACH NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2023 – 2027

Zoznamy navrhovaných kandidátov pre SAMOSTATNÝ VOLEBNÝ OBVOD za zamestnaneckú časť a za študentskú časť akademickej obce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciacha pre SPOLOČNÝ VOLEBNÝ OBVOD za zamestnaneckú časť a za študentskú časť akademickej obce UPJŠ v Košiciach Voľby do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027 sa na Filozofickej fakulte UPJŠ … Čítať ďalej
17. februára 2023

Vyhlásenie voľby kandidáta na funkciu dekana Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2023 – 2027

Akademickej obciFilozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Akademický senát Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na základe uznesenia AS FF UPJŠ č. 25/2023 zo dňa 13. 2. 2023 v y h l a s u j e  VOĽBU KANDIDÁTA NA FUNKCIU DEKANA FILOZOFICKEJ FAKULTYUNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACHna funkčné obdobie rokov 2023 – 2027 a … Čítať ďalej
14. februára 2023

(NE)ZABUDLI SME

Video k 15. výročiu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Ráno v deň narodenín je čisté, naivné a plné očakávaní. Je ako plátno, ktoré čaká, kým naň nanesú farby a vytvoria umelecké dielo. Avšak, nie vždy sa to musí podariť. Skomplikuje to zaschnutá farba, rozštiepený štetec či nedostatok kreativity. Čoho sa najviac bojí človek počas svojich narodenín? Že si nikto nespomenie…Filozofická … Čítať ďalej
27. januára 2023

Študuj na UPJŠ