UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Odsúdenie neznášanlivosti

Naša univerzita odsudzuje všetky prejavy nenávisti a neznášanlivosti. Obzvlášť však tie, ktoré sú namierené na menšiny spoločnosti a pramenia v netolerancii voči iných názorom.