UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Stanovisko UPJŠ v Košiciach k infekcii koronavírusom COVID 19

aktualizované! Príkaz rektora č. 5/2020 na prijatie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia COVID-19
Príkaz rektora č. 4/2020 k priebehu a ukončeniu výučbovej časti letného semestra AR 2019/2020 na UPJŠ v Košiciach
Príkaz rektora č. 3/2020 na prijatie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Príkaz rektora č. 2/2020 na prijatie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Doplnenie stanoviska UPJŠ v súvislosti s infekciou koronavírusom COVID 19
10 odporúčaní pri COVID-19

Usmernenie dekanky FF UPJŠ 3
Usmernenie dekanky FF UPJŠ 2
Usmernenie dekanky FF UPJŠ 1

Aktualizovaný Harmonogram LS AR 2019/2020 na FF UPJŠ

Quality Assurance Student Experts

V dňoch 20. – 22. 2. 2020 sa uskutočnilo v poradí už druhé školenie o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania v rámci projektu „Quality Assurance Student Experts“ tentokrát v Budapešti.