UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Aktuálne opatrenia pre letný semester ak. roka 2021/2022

» Usmernenie dekanky FF UPJŠ č. 2/2022 k aktualizácii realizácie výučby a pracovných činností na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach v letnom semestri akademického roka 2021/2022

» Príkaz rektora č. 2/2022 k aktualizácii PR č. 1/2022 a podmienok výučby a pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v letnom semestri akademického roka 2021/2022

» Usmernenie dekanky FF UPJŠ č. 1/2022 k ďalšej realizácii výučby a pracovných činností na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach v letnom semestri akademického roka 2021/2022

» Príkaz rektora č. 1/2022 k aktualizácii podmienok výučby a pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v letnom semestri akademického roka 2021/2022