Prejsť na obsah

Aktuality

Dekanka FF UPJŠ privítala hostí z Gruzínska

Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach navštívili v pondelok 17. júna 2024 hostia z University of Georgia (Tbilisi, Gruzínsko). Dekanka FF UPJŠ prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD., privítala dekanku tamojšej filozofickej fakulty prof. Tinu Gudushauri, vedúcu katedry anglickej filológie prof. Maiu Chkeidze a doc. Revaza Tabatadzeho.„Diskutovali sme o doterajších skúsenostiach študentov, ktorí absolvovali študijný pobyt v Košiciach, ale aj o možnostiach rozšírenia spolupráce medzi našimi fakultami,“ uviedla … Čítať ďalej
18. júna 2024

Na UPJŠ v Košiciach rezonovala téma holokaustu

Medzinárodná vedecká konferencia venovaná výskumu holokaustu sa konala v dňoch 11. – 12. júna 2024 v priestoroch Historickej auly UPJŠ v Košiciach. Na podujatí s názvom „The Unforgotten – Exploring the Holocaust from the individual perspective“ odzneli zaujímavé prednášky venovaná aktuálnej a stále citlivej téme holokaustu, v rámci ktorých vystúpili poprední odborníci zo Slovenska, Izraela, … Čítať ďalej

Vedenie FF UPJŠ diskutovalo so zástupcami študentov

Posledné pracovné stretnutie vedenia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach so zástupcami študentov v tomto akademickom roku sa uskutočnilo v pondelok 20. mája 2024 v Historickej aule Rektorátu UPJŠ. Začiatok skúškového obdobia sa prejavil na nižšej účasti ako obvykle, to však neznížilo kvalitu diskusie. Pravidelné stretnutia vo formáte vedenie fakulty – zástupcovia študentov (vrátane členov študentských častí akademických senátov fakulty a univerzity … Čítať ďalej
21. mája 2024

Študenti katedry psychológie úspešne reprezentovali FF UPJŠ

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach sa môže pochváliť vzdelanými, šikovnými a úspešnými študentkami a študentmi. Najnovší dôkaz ponúka Katedra psychológie FF UPJŠ. Na Medzinárodných študentských psychologických dňoch 2024 v Prahe sa študent 2. ročníka magisterského stupňa štúdia Bc. Samuel Vladimír Sedlák umiestnil na 1. mieste v slovenskej aj medzinárodnej magisterskej sekcii a študentka 1. ročníka magisterského stupňa štúdia Bc. Katarína Ruttkayová obsadila 2. miesto na základe hodnotenia študentov (hlasovanie … Čítať ďalej
2. mája 2024

Študenti Filozofickej fakulty UPJŠ diskutovali s prezidentkou SR o slobode a demokracii

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach mala česť privítať prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, ktorá v piatok 26. apríla 2024 diskutovala v Historickej aule Rektorátu UPJŠ so študentkami a študentmi slovakisticko-mediálnych štúdií a politológie na Filozofickej fakulte UPJŠ na tému sloboda a demokracia. Prezidentku SR Zuzanu Čaputovú privítali pred budovou sídla univerzity rektor UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., a dekanka filozofickej fakulty prof. Mgr. Renáta Panocová, … Čítať ďalej
26. apríla 2024

Talianska veľvyslankyňa na Slovensku diskutovala so študentmi UPJŠ

Prorektorka pre medzinárodné vzťahy Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., prorektorka pre internacionalizáciu doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorka a dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD. prijali na akademickej pôde Rektorátu UPJŠ v pondelok 22. apríla 2024 dopoludnia veľvyslankyňu Talianskej republiky na Slovensku J.E. Catherine Flumiani, ktorú počas jej … Čítať ďalej
25. apríla 2024

„Rozpísali“ sme Štúrovo pero: Sme tretí – a to je skvelé!

Časopis študentov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Univerzál sa zúčastnil na 30. ročníku celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2024 vo Zvolene. Porotcovia Gabriela Kajtárová a Jozef Bednár vyzdvihli najmä náš vizuál. Vraj nás dostatočne odlišuje od ostatných prihlásených časopisov. Tiež pochválili personálne články, maskota Verzálka a rubriku mediálnych odrazov. Mimochodom, v tejto rubrike sa objavil … Čítať ďalej
22. apríla 2024

Regionálne testovacie centrum ECL na FF UPJŠ

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach zaznamenala ďalší úspech v oblasti zvyšovania kvality hodnotenia jazykovej prípravy, konkrétne slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. Prostredníctvom Centra jazykovej prípravy FF UPJŠ bolo na fakulte zriadené Regionálne testovacie centrum ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages – Európske konzorcium pre certifikáciu znalostí moderných jazykov).Medzinárodný skúšobný systém ECL poskytuje štandardizovaný testovací systém prispôsobený jazykom členských štátov EÚ. … Čítať ďalej
19. apríla 2024

O onomatopoji na svetovej úrovni

V jednom z najvýznamnejších svetových vydavateľstiev Mouton de Gruyter vyšla v týchto dňoch publikácia pod názvom Onomatopoeia in the World’s Languages. Ide o prvú publikáciu mapujúcu onomatopoju v jazykoch sveta, ktorá poskytuje komplexný, viacúrovňový opis zvukomaľby vo svetových jazykoch.Editormi publikácie a autormi kapitol sú prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD., a prof. PhDr. Pavol Štekauer, DrSc., z Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej … Čítať ďalej
15. apríla 2024

Študuj na UPJŠ