UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Letný semester AR 2020/2021 - aktuálne informácie

NOVÉ! Príkaz rektora č. 6/2021 k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 22. 03. 2021

Príkaz rektora č. 5/2021 k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 22. 02. 2021

Príkaz rektora č. 3/2021 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 08. 02. 2021

Usmernenie dekanky č. 8/2020 k organizácii a podmienkam pedagogického procesu na FF UPJŠ v akademickom roku 2020/21

Viac než len škola

– propagačné video študentov 1. ročníka masmediálnych štúdií na FF UPJŠ v Košiciach

TU JE TVOJE MIESTO

– propagačné video študentov 2. ročníka masmediálnych štúdií na FF UPJŠ v Košiciach