UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Letný semester AR 2020/2021 - aktuálne informácie

NOVÉ! USMERNENIE hlavného hygienika SR k realizácii prezenčnej výučby študentov vysokých škôl počas trvania pandémie COVID-19

Rozhodnutie dekanky FF UPJŠ č. 2/2021 o organizácii skúškového obdobia a realizácii štátnych skúšok na FF UPJŠ v akademickom roku 2020/2021

Príkaz rektora č. 7/2021 k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 29. 04. 2021

Príkaz rektora č. 6/2021 k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 22. 03. 2021

Usmernenie dekanky č. 8/2020 k organizácii a podmienkam pedagogického procesu na FF UPJŠ v akademickom roku 2020/21

Pripomíname si 160. výročie úmrtia Pavla Jozefa Šafárika

Kultúrna a vedecká obec na Slovensku a v Českej republike si v týchto dňoch pripína 160. výročie úmrtia významného slovenského historika, etnografa, básnika a zakladateľa vedeckej slavistiky PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA (13. 5. 1795, Kobeliarovo – 26. 6. 1861, Praha).

Chceme vedieť viac o cieľoch a rozhodovaní sa dvadsiatnikov

Na Katedre psychológie FF UPJŠ riešia projekt zameraný na výber a dosahovanie dlhodobých cieľov mladých ľudí v období ich prechodu do dospelosti. Prvým krokom bola online realizácia pološtruktúrovaných rozhovorov. Ponúkame prvé zistenia výskumníkov.