UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Okupácia, normalizácia a dnešné Slovensko

Katedra histórie FF UPJŠ a Tabačka Kulturfabrik – diskusia k 50. výročiu okupácie Československa – 20. augusta 2018 o 19.00 hod. v Tabačke Kulturfabrik, Gorkého 2, Košice