UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Prvý dotyk so slobodou

Interaktívna výstava k 30. výročiu Nežnej revolúcie – 14. 11. až 20. 12. 2019 – Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach reprezentuje autorský tím z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ.

GO USA!

Trhovisko informácií o možnostiach štúdia v USA a programoch Work&Travel, 21. 11. 2019, 10.00 – 13.00, Univerzitná knižnica TUKE