UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Aktuality

ONLINE PREZENTÁCIA

Pozrite si webovú online prezentáciu TU
Reminiscencie na ak. rok 2019/2020
Výučba na UPJŠ v Košiciach začína 21.9.2020 podľa platného rozvrhu hodín. Webová prezentácia slávnostného otvorenia akademického roka 2020/2021 bude prebiehať ONLINE. Rektorské voľno pre študentov nebude v tento deň udelené.

Z aktuálnych lingvistických výskumov členov KSSFaK FF UPJŠ

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ a košická pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV: prezentácia najnovších knižných výstupov – 5. 10. 2020 o 13.00 hod. v miestnosti AA3S8 (budova Aristoteles).