UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Nový akademický rok 2021/2022

 

Detaily k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach:

  • Príkaz rektora č. 12/2021 k aktualizácii podmienok výučby a pracovných činností na UPJŠ v Košiciach po vyhlásení núdzového stavu od 25. 11. 2021
  • Usmernenie dekanky č. 3/2021 k organizácii a podmienkam pedagogického procesu na FF UPJŠ v Košiciach v akademickom roku 2021/22 (účinnosť od 15. 11. 2021)
  • Príkaz rektora č. 11/2021 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v ZS 2021/2022 - aktuálne informácie účinné od 15. 11. 2021
  • Usmernenie dekanky č. 2/2021 k organizácii a podmienkam pedagogického procesu na FF UPJŠ v Košiciach v akademickom roku 2021/22 (účinnosť od 4. 10 2021)
  • Usmernenie dekanky č. 1/2021 k organizácii a podmienkam pedagogického procesu na FF UPJŠ v Košiciach v akademickom roku 2021/22 (účinnosť od 8. 9. 2021)
  • Príkaz rektora č. 9/2021 k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach
  • Covid SEMAFOR na UPJŠ v Košiciach (príloha č. 3 Príkazu rektora č. 9/2021)

 

Posledná aktualizácia: 26.11.2021