UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Aktuálne opatrenia pre letný semester ak. roka 2021/2022

 

Detaily k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach:

 • Usmernenie dekanky FF UPJŠ č. 2/2022 k aktualizácii realizácie výučby a pracovných činností na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach v letnom semestri akademického roka 2021/2022
 • Príkaz rektora č. 2/2022 k aktualizácii PR č. 1/2022 a podmienok výučby a pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v letnom semestri akademického roka 2021/2022
 • Príkaz rektora č. 1/2022 k aktualizácii podmienok výučby a pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v letnom semestri akademického roka 2021/2022 (účinnosť od 1. 2. 2022)
 • LS AR 2021/2022 začíname dočasne dištančne, do 25. 2. 2022, s výnimkou Lekárskej fakulty. Prioritou univerzity je realizácia výučby prezenčne v čo najkratšom termíne, t. j. od 28. 2. 2022.
  Viac informácií zverejníme 1. 2. 2022.
 • Usmernenie dekanky č. 5/2021 k organizácii skúškového obdobia na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach v akademickom roku 2021/2022 (účinnosť od 13. 12. 2021)
 • Usmernenie dekanky č. 4/2021 k organizácii a podmienkam výučby a pracovných činností na FF UPJŠ v Košiaciach v akademickom roku 2021/22 (účinnosť od 25. 11. 2021)
 • Príkaz rektora č. 12/2021 k aktualizácii podmienok výučby a pracovných činností na UPJŠ v Košiciach po vyhlásení núdzového stavu od 25. 11. 2021
 • Usmernenie dekanky č. 3/2021 k organizácii a podmienkam pedagogického procesu na FF UPJŠ v Košiciach v akademickom roku 2021/22 (účinnosť od 15. 11. 2021)
 • Príkaz rektora č. 11/2021 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v ZS 2021/2022 - aktuálne informácie účinné od 15. 11. 2021
 • Usmernenie dekanky č. 2/2021 k organizácii a podmienkam pedagogického procesu na FF UPJŠ v Košiciach v akademickom roku 2021/22 (účinnosť od 4. 10 2021)
 • Usmernenie dekanky č. 1/2021 k organizácii a podmienkam pedagogického procesu na FF UPJŠ v Košiciach v akademickom roku 2021/22 (účinnosť od 8. 9. 2021)
 • Príkaz rektora č. 9/2021 k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach
 • Covid SEMAFOR na UPJŠ v Košiciach (príloha č. 3 Príkazu rektora č. 9/2021)

 

Posledná aktualizácia: 14.06.2022