UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Úspech Mgr. Dominiky Tóth, doktorandky KAA FF UPJŠ

 

Doktorandka Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Mgr. Dominika Tóth získala štipendium v prestížnom programe "Collegium Talentum", ktorý je pod záštitou Štátneho sekretariátu pre národnú politiku Úradu predsedu vlády Maďarskej republiky.
Cieľom štipendia je podporiť vysokoškolských študentov a mladých vedcov maďarskej národnosti v Európe. Na základe prihlášky a online pohovoru medzinárodná odborná komisia zo 146 uchádzačov o štipendium vybrala 70 študentov zo štyroch krajín (Slovenská republika, Rumunsko, Ukrajina a Srbsko).
Blahoželáme k tomuto medzinárodnému úspechu Dominike a jej školiteľke prof. PaedDr. Lívii Körtvélyessy, PhD.

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
vedúca KAA FF UPJŠ

 

Posledná aktualizácia: 30.09.2020