Prejsť na obsah

Zo života fakulty

KAA propagovala svoj študijný program AJEIE na Gymnáziu Futurum v Košiciach

Zástupcovia Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach navštívili 16. 11. 2023 košické Gymnázium Futurum. Študentkám a študentom maturitného ročníka sme predstavili študijný program anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku. Počas našej prezentácie sme možným záujemkyniam a záujemcom porozprávali o oboch moduloch (anglický jazyk a kultúra, moderné jazyky – francúzsky jazyk), o prijímacom konaní a o možnostiach, ktoré ponúkame počas štúdia.Tešíme sa … Čítať ďalej
24. novembra 2023

O odborníkov s dokonalou znalosťou jazykov je v justícii veľký záujem

Je len niekoľko krajín, kde ústavný súd nesídli v hlavnom meste. V Európe je to v Českej republike, Nemecku a u nás – na Slovensku. Ústavný súd SR, ktorý bdie nad dodržiavaním ústavných práv všetkých občanov, má sídlo v Košiciach. A práve v druhom najväčšom meste na Slovensku opúšťajú brány Univerzity Pavla Jozefa Šafárika absolventi s kvalitným humanitným vzdelaním.Určite … Čítať ďalej
22. novembra 2023

Éva Kováts: Každé dva týždne vo svete zanikne jeden jazyk

Na pôdu Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach opäť zavítala frankofónna návšteva z Maďarska. Pani Éva Kováts je dlhoročnou vyučujúcou francúzštiny a organizátorkou frankofónneho spoločenského života v meste Miškovec.Prednášajúca si vzala na mušku jazyk ako systém – vo francúzštine vysvetľovala všeobecné základy jazykovedy a spomenula najznámejších protagonistov teórie jazyka. Najzaujímavejšou časťou jej prednášky s názvom „Hovoriť znamená konať (Čo je komunikácia? … Čítať ďalej

Členovia katedry slovakistiky sa podpísali pod úspech detskej relácie RTVS

Cyklus košického štúdia Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) pre deti Čekyho hudobný labák získal špeciálnu cenu poroty na 3. medzinárodnom televíznom festivale Heart of Europe vo Varšave. „Verím, že môžem v mene tímu tvorcov poďakovať všetkým hviezdam slovenskej, ale aj českej popmusic za to, že venovali svoj čas deťom,“ reagoval PhDr. Jozef Puchala, PhD., ktorý pôsobí na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty … Čítať ďalej
9. októbra 2023

Kvíz s Minervou (Po škole s Minervou)

Séria podujatí Po škole s Minervou pokračuje aj v novom akademickom roku. Druhú sezónu študentského projektu sme odštartovali kvízom zameraným na všeobecný prehľad. Kvíz s Minervou sa tešil veľmi milej – v porovnaní s minuloročnými podujatiami až rekordnej – účasti. Na akcii sa zúčastnilo 8 tímov. Spolu 23 študentiek a študentov malo možnosť demonštrovať svoj um naprieč … Čítať ďalej
28. septembra 2023

Študenti KAA FF UPJŠ na letnom podujatí v Banskej Štiavnici

Kultúrne centrum Eleuzína v Banskej Štiavnici organizovalo v dňoch 18. až 28. augusta 2023 v spolupráci so slovenskými univerzitami projekt Letnej univerzity Eleuzína, s nosnou témou Dialóg v demokracii: konzervatívne vs. liberálne, ktorého súčasťou bola aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zastúpená Katedrou anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ.Zámerom projektu bolo rozvíjať témy a vytvárať dialóg, … Čítať ďalej

Študentky KAA FF UPJŠ na „Šálke čaju“ v košickej kancelárii Britskej obchodnej komory v SR

Študentky Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Mária Lujza Csorba a Estera Pracuová, ktoré sprevádzala zástupkyňa vedúcej KAA FF UPJŠ Mgr. Zuzana Buráková, PhD., mali česť zúčastniť sa 19. septembra 2023 na podujatí s názvom Cup of Tea. Stretnutie organizovala Britská obchodná komora na Slovensku v priestoroch svojej košickej kancelárie a zúčastnil sa na ňom veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a … Čítať ďalej

Po medzinárodnej konferencii Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis IV

Štvrtá konferencia Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis (Košická grécko-latinská záhrada) sa konala v dňoch 13. a 14. septembra 2023 po desiatich rokoch od uskutočnenia prvého ročníka. Jej názov symbolizuje pestré pole pôsobenia odborníkov z klasických jazykov a príbuzných odborov. Popri tradičných účastníkoch zo Slovenska, Čiech a Moravy na nej vystúpili aj kolegovia z ďalších zahraničných akademických pracovísk – žiaľ, … Čítať ďalej
18. septembra 2023

Cena Fides et ratio 2023: Medzi ocenenými je aj doc. E. Brodňanská

Na slávnosti v bratislavskom Primaciálnom paláci si v utorok 12. septembra 2023 prevzal cenu za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou Fides et ratio kolektív autoriek a autorov 10-zväzkového diela Komentáre k Starému zákonu. Cenu za oblasť humanitných vied im udelila Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska. Medzi ocenenými bola aj doc. Mgr. Erika Brodňanská, … Čítať ďalej

Čo robili malí akademici z UBH na Filozofickej fakulte UPJŠ?

Hranice, ktoré detský denný tábor prekonal už po trinásty raz, ukrývajú tie najmilšie zákutia akademického sveta. Tohtoročná Univerzita bez hraníc (UBH) sa konala od 10. do 14. júla. O duchaplnú a tvorivú popularizáciu vzdelania sme sa pritom zaslúžili aj my – „filozofi“. Prívetivé prednášky a hravé aktivity deťom uchopiteľne priblížili oblasti záujmov jednotlivých fakúlt, katedier a ostatných … Čítať ďalej
25. júla 2023

Letná škola židovsko-kresťanských vzťahov

Druhý ročník Letnej školy židovsko-kresťanských vzťahov v Košiciach sa uskutočnil v dňoch 9. – 12. júla 2023. Podujatie sa realizovalo v rámci projektu Židovsko-kresťanských štúdií na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v spolupráci s Historickým ústavom SAV, Židovským kultúrnym inštitútom v Bratislave a Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá letnú školu hostila. Na podujatí sa zúčastnilo … Čítať ďalej
13. júla 2023

Študuj na UPJŠ