UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Zo života Filozofickej fakulty

Nové vydanie časopisu študentov FF UPJŠ Univerzál – č. 1/2022

Prečítajte si:
– o úspechu autorského kolektívu FF,
– o výstave Krajina, ktorá nezabúda,
– o online diskusiách na katedre politológie,
– či o tom, ako sa správne pohybovať sa na sociálnych sieťach.
Časopis v tlačenej podobe nájdete v budovách areálu FF UPJŠ.