Prejsť na obsah

Zo života fakulty

Našu fakultu navštívil nemecký kultúrny atašé Stefan Kruschke

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach 12. apríla 2024 privítala pána Stefana Kruschkeho, vedúceho kultúrneho a tlačového referátu Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko Bratislava. Stretnutie sa uskutočnilo s cieľom posilniť bilaterálnu spoluprácu medzi Katedrou germanistiky FF UPJŠ a Veľvyslanectvom Spolkovej republiky Nemecko.Pána Kruschkeho na dekanáte FF UPJŠ prijala dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD. Na stretnutí sa zúčastnili aj vedúca Katedry … Čítať ďalej
26. apríla 2024

Krajské kolá predmetových olympiád opäť na FF UPJŠ

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach už niekoľko rokov aktívne participuje na organizovaní krajských kôl predmetových olympiád – a ani tento rok nebol výnimkou. Krajské kolo 16. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa uskutočnilo v priestoroch Filozofickej fakulty UPJŠ – v budove Aristoteles – vo štvrtok 1. februára 2024. Organizačne sa na ňom podieľali aj členovia Katedry … Čítať ďalej
28. februára 2024

KAA FF UPJŠ na vzdelávacom veľtrhu „Kam na vysokú“ v Bratislave

Doktorandky Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prezentovali 7. 2. 2024 našu katedru, fakultu a univerzitu na vzdelávacom veľtrhu univerzít Kam na vysokú v Bratislave. Veľmi nás potešil záujem študentov o naše študijné programy. Najväčší úspech zožali praktické aspekty štúdia, a to najmä stáže a brigády vo firmách.Študentov zaujala aj možnosť získať dvojitý diplom, či príležitosť vycestovať do … Čítať ďalej
19. februára 2024

Filozofická fakulta UPJŠ v médiách v roku 2023

V budovaní mediálneho obrazu našej fakulty sme úspešne pokračovali aj v uplynulom roku. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach sa počas roka 2023 objavila v médiách 346-krát, čo oproti roku 2022 predstavuje nárast o 58 mediálnych výstupov.Tradične − vzhľadom na digitalizáciu informačného priestoru − dominovali správy o fakulte publikované v online médiách (159), nasledovali rozhlasové a televízne príspevky (74) a postupné oslabovanie tlače … Čítať ďalej
9. januára 2024

Politológovia zorganizovali modelové zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN

Študentky a študenti 2. ročníka Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach absolvovali v rámci výučby modelové zasadnutie Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov, ktoré bolo venované riešeniu aktuálnej situácie na Blízkom východe, konkrétne konfliktu na území Izraela a v pásme Gazy.Takmer štvorhodinová simulácia, ktorá sa zamerala na témy ako status pásma Gazy alebo zabezpečenie humanitárnych koridorov, priniesla viaceré ostré … Čítať ďalej
19. decembra 2023

Na katedre psychológie privítali záujemcov o štúdium z Prešova

Katedra psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach zorganizovala v rámci cyklu 1 deň vysokoškoláka prednášku pre študentky a študentov Gymnázia Konštantínova 2 v Prešove, ktorí prejavili záujem o štúdium psychológie.Prednáška mala názov Ako zvládať významné rozhodnutia v našom živote. Venovali sme sa tomu, ako postupovať pri dosahovaní cieľov (so zameraním na štúdium na VŠ) a ako zvládať náročné životné situácie. Gymnazisti … Čítať ďalej
4. decembra 2023

Politológovia FF UPJŠ hovorili s bodvianskomoldavskými gymnazistami o kritickom myslení a dezinformáciách

Vedúci Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD., a Mgr. Peter Dubóczi, PhD., navštívili v utorok 28. novembra 2023 Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou. V rámci workshopu a diskusie sa venovali témam kritického myslenia a dezinformácií.Študentky a študenti maturitného ročníka a septimy príjemne prekvapili svojou aktivitou a prehľadom. Okrem základných informácií o problematike mohli získať aj cenné … Čítať ďalej

Jesenná škola doktorandov Filozofickej fakulty UPJŠ 2023

Študenti doktorandských študijných programov britských a amerických štúdií, dejín filozofie, integratívnej sociálnej práce, literárnej vedy, politológie, slovenských dejín, sociálnej psychológie a psychológie práce sa 15. a 16. novembra 2023 zúčastnili na Jesennej škole doktorandov FF UPJŠ v učebno-výcvikom zariadení v Danišovciach.Doktorandi mali možnosť prezentovať svoj výskum, diskutovať o doktorandskom štúdiu s vedením filozofickej fakulty a … Čítať ďalej

KAA propagovala svoj študijný program AJEIE na Gymnáziu Futurum v Košiciach

Zástupcovia Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach navštívili 16. 11. 2023 košické Gymnázium Futurum. Študentkám a študentom maturitného ročníka sme predstavili študijný program anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku. Počas našej prezentácie sme možným záujemkyniam a záujemcom porozprávali o oboch moduloch (anglický jazyk a kultúra, moderné jazyky – francúzsky jazyk), o prijímacom konaní a o možnostiach, ktoré ponúkame počas štúdia.Tešíme sa … Čítať ďalej
24. novembra 2023

O odborníkov s dokonalou znalosťou jazykov je v justícii veľký záujem

Je len niekoľko krajín, kde ústavný súd nesídli v hlavnom meste. V Európe je to v Českej republike, Nemecku a u nás – na Slovensku. Ústavný súd SR, ktorý bdie nad dodržiavaním ústavných práv všetkých občanov, má sídlo v Košiciach. A práve v druhom najväčšom meste na Slovensku opúšťajú brány Univerzity Pavla Jozefa Šafárika absolventi s kvalitným humanitným vzdelaním.Určite … Čítať ďalej
22. novembra 2023

Éva Kováts: Každé dva týždne vo svete zanikne jeden jazyk

Na pôdu Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach opäť zavítala frankofónna návšteva z Maďarska. Pani Éva Kováts je dlhoročnou vyučujúcou francúzštiny a organizátorkou frankofónneho spoločenského života v meste Miškovec.Prednášajúca si vzala na mušku jazyk ako systém – vo francúzštine vysvetľovala všeobecné základy jazykovedy a spomenula najznámejších protagonistov teórie jazyka. Najzaujímavejšou časťou jej prednášky s názvom „Hovoriť znamená konať (Čo je komunikácia? … Čítať ďalej

Členovia katedry slovakistiky sa podpísali pod úspech detskej relácie RTVS

Cyklus košického štúdia Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) pre deti Čekyho hudobný labák získal špeciálnu cenu poroty na 3. medzinárodnom televíznom festivale Heart of Europe vo Varšave. „Verím, že môžem v mene tímu tvorcov poďakovať všetkým hviezdam slovenskej, ale aj českej popmusic za to, že venovali svoj čas deťom,“ reagoval PhDr. Jozef Puchala, PhD., ktorý pôsobí na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty … Čítať ďalej
9. októbra 2023

Študuj na UPJŠ