UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Európsky deň jazykov sa po ročnej odmlke opäť uskutoční na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Po minuloročnej prestávke, spôsobenej druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, sa opäť uskutoční populárny EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV (EDJ).

Cieľom podujatia je povzbudiť obyvateľov členských krajín Rady Európy, aby sa učili jazyky, lebo jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu. EDJ sa oslavuje z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu každoročne od roku 2002.
Organizátormi podujatia sú Kancelária Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.
Hlavným spoluorganizátorom v Košiciach je Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá na špičkovej úrovni – aj vďaka moderne vybaveným laboratóriám – zabezpečuje výučbu anglického, francúzskeho, nemeckého, latinského a slovenského jazyka pre domácich aj zahraničných študentov.
„Na tomto prestížnom podujatí participujeme od roku 2015. Ostatný raz sa uskutočnilo v roku 2019 a zúčastnilo sa na ňom vyše 1 300 žiakov a študentov základných a stredných škôl z Košického a Prešovského kraja, čo potvrdzuje naozaj mimoriadny záujem mladých ľudí o znalosť cudzích jazykov,“ informuje prodekanka pre medzinárodné vzťahy Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
Rovnako ako naposledy, aj tento rok sa podujatie uskutoční v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ na Moyzesovej 9 v historickom centre Košíc.
„Stretneme sa osobne vo štvrtok 16. septembra 2021 v čase od 8.00 do 15.00 hod. Podujatie sa uskutoční v súlade so všetkými opatreniami vyplývajúcimi z aktuálnej pandemickej situácie podľa platného kovidautomatu,“ dodáva prodekanka doc. R. Panocová.
Program EDJ bude rozdelený do dvoch budov v areáli fakulty – do budovy Platón a budovy Sokrates.
„Účasť nám potvrdilo dvanásť základných a stredných škôl z Košického a Prešovského kraja – počty účastníkov aj formu podujatia sme museli prispôsobiť aktuálnej situácii. Podujatie sa uskutoční prezenčne pri dodržaní veľmi prísnych protipandemických opatrení,“ zdôrazňuje za organizátorov doc. R. Panocová.
Program bude rozdelený do troch samostatných blokov: od 8.00 do 10.00 hod. bude určený pre zaregistrovaných žiakov základných škôl, od 10.30 do 12.30 a popoludní od 13.00 do 15.00 hod. pre registrovaných študentov stredných škôl. V rámci jedného bloku sa na pripravených aktivitách zúčastní maximálne sto osôb vrátane pedagogického dozoru, organizátorov a partnerov.
„V budove Platón bude speakdating, v rámci ktorého sa budú môcť návštevníci, zoskupení do osemčlenných skupín, zoznámiť s ôsmimi cudzími jazykmi – konkrétne so slovinčinou, poľštinou, holandčinou, taliančinou, španielčinou, nemčinou, maďarčinou a francúzštinou – a so slovenskými dialektmi. V budove Sokrates sa im predstavia partneri podujatia,“ konkretizuje doc. R. Panocová.
Súčasťou tohtoročného EDJ bude aj špeciálna webová stránka s online aktivitami pre žiakov a študentov základných a stredných škôl v období od 13. do 26. septembra 2021:
www.studujsnami.sk/edj-home.

Spracoval: M. Gladiš, FF UPJŠ

Posledná aktualizácia: 13.09.2021