UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Globálne a lokálne v postmileniárnej Európe (9. konferencia SELICUP)

 

Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach privíta v dňoch 21. – 23. 10. 2021 už deviatu edíciu medzinárodnej konferencie Španielskej asociácie literárnych a kultúrnych štúdií SELICUP so zastúpením takmer 60 pozvaných a prihlásených expertov z Nemecka, Veľkej Británie, Nórska, Španielska, Talianska, Ruska, Tuniska, Turecka, Albánska, Rumunska, Srbska, Maďarska, Poľska, ČR a Slovenska, spolu z takmer 30 univerzít. Konferencia bude okrem plenárnych prednášok, autorského čítania, panelových diskusií a prihlásených príspevkov zahŕňať aj prezentácie príspevkov doktorandov.
Poster

doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.
hlavná organizátorka konferencie

Posledná aktualizácia: 13.10.2021