UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Zástupca AmCham odovzdal certifikáty absolventkám a absolventom predmetu Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe

 

Po úspešnom ukončení predmetu Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe, ktorý je zameraný na tzv. mäkké a tvrdé zručnosti a ktorý pre UPJŠ zabezpečujú trénerky a tréneri firiem združených v Americkej obchodnej komore (AmCham) a jej Fóre pre centrá podnikových služieb (BSCF), si študentky a študenti Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach od zástupcu AmCham Ing. Mareka Hrubča, ktorý vedie košickú kanceláriu AmCham, a za prítomnosti zástupcu vedúcej KAA FF UPJŠ pre pedagogickú činnosť Mgr. Júliusa Rozenfelda, PhD., a vedúcej katedry Dr. h. c. doc. Mgr. Slávky Tomaščíkovej, PhD., prevzali v pondelok 5. 10. 2020 certifikáty, ktoré im umožnia získať lepšie pozície na pracovnom trhu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Tento atraktívny a pre reálnu prax nevyhnutný povinne voliteľný predmet je na UPJŠ realizovaný od akademického roka 2018/2019 a má za sebou už štyri úspešné semestre s viac ako 70 absolventkami a absolventmi, prevažne z KAA FF UPJŠ. V pondelok 5. 10. 2020 bol otvorený ďalší semester, ktorý sa bude pre preventívne opatrenia realizovať online, a to pre 20 študentiek a študentov katedry. Predmet za AmCham od jeho zavedenia koordinujú Ing. Peter Rusiňák, PhD., a Ing. Viktória Susňáková, PhD.
Absolventkám a absolventom blahoželáme a súčasným študentkám a študentom predmetu prajeme veľa úspechov v nadobúdaní pre ich budúcu prax veľmi potrebných zručností.

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
vedúca katedry


Posledná aktualizácia: 07.10.2020