UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Letný semester AR 2020/2021 - aktuálne informácie

 

V nadväznosti na odporúčanie MŠVVaŠ SR a reflektujúc špecifiká a požiadavky výučbového procesu našej univerzity, rozhodlo vedenie UPJŠ v Košiciach o začiatku výučbovej časti zimného semestra akademického roku 2020/2021.

Výučba sa začala 21. septembra 2020.

Zároveň však vedenie univerzity, rovnako ako doposiaľ, pozorne sleduje vývoj epidemiologickej situácie a operatívne v prípade jej zhoršenia zareaguje.


 • USMERNENIE hlavného hygienika SR k realizácii prezenčnej výučby študentov vysokých škôl počas trvania pandémie COVID-19 nové!
 • Príkaz rektora č. 7/2021 k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 29. 04. 2021
 • Príkaz rektora č. 6/2021 k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 22. 03. 2021
 • Príkaz rektora č. 5/2021 k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 22. 02. 2021
 • Príkaz rektora č. 3/2021 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 08. 02. 2021
 • Príkaz rektora č. 2/2021 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 25. 01. 2021
 • Príkaz rektora č. 1/2021 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 04. 01. 2021
 • Príkaz rektora č. 21/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností v čase od 21. 12. 2020 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
 • Príkaz rektora č. 20/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností v čase od 16. 11. 2020 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
 • Príkaz rektora č. 19/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach od 9. 11. 2020 do 14. 11. 2020
 • Príkaz rektora č. 18/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností v čase od 02. 11. 2020 do 08. 11. 2020 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
 • Príkaz rektora č. 17/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností v čase od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 na UPJŠ v Košiciach
 • Príkaz rektora č. 16/2020 na prijatie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 na UPJŠ v Košiciach – platné od 12. 10. 2020
 • Príkaz rektora č. 15/2020, ktorým sa určuje organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UPJŠ v Košiciach pre akademický rok 2020/2021
Posledná aktualizácia: 13.05.2021