UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

SK Dejiny: Pavol Országh Hviezdoslav – tvorba, recepcia, kultúrna pamäť

 

Pavol Országh Hviezdoslav. Jeho meno sa v slovenskej kultúre stalo synonymom poézie, jeho život bol rámcovaný kľúčovými udalosťami našich dejín – narodil sa počas revolúcie meruôsmych rokov (2. februára 1849) a zomrel necelé tri roky po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku Česko-Slovenska (8. novembra 1921). Verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) predstavil v rámci diskusného cyklu SK Dejiny dobu, prostredie a spoločnosť, v ktorej žil a tvoril Hviezdoslav, najväčší slovenský básnik, prozaik a dramatik, ktorý zomrel pred sto rokmi – aj s literárnym vedcom, hviezdoslavológom prof. PhDr. Jánom Gbúrom, CSc., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Záznam relácie

Posledná aktualizácia: 29.11.2021