UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

O preklade Strateného raja s Mariánom Andričíkom v magazíne RTVS Umenie

 

Verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) priniesol v prvom májovom vydaní kultúrneho magazínu Umenie televízny príspevok o historicky prvom slovenskom vydaní jedného z najvýznamnejších diel svetovej literatúry – Miltonovho Strateného raja. Slovenský preklad diela vznikol vďaka literárnemu vedcovi, básnikovi, prekladateľovi a prodekanovi Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Mariánovi Andričíkovi, PhD.

„Pán prodekan – s jemu vlastnou skromnosťou a pokorou – hovoril v príspevku o Johnovi Miltonovi a jeho najväčšom epose Stratený raj, o potrebe prekladu tohto výnimočného diela do slovenčiny a o tom, ako prvý slovenský preklad vznikal. To všetko v príjemnom prostredí známeho košického kníhkupectva a s úryvkami z diela, ktoré sugestívne interpretoval herec Robert Roth. Neobyčajne pôsobivé!“ komentovala dekanka FF UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

„Tento preklad vnímam ako chválu jazyka, ako chválu slovenčiny, ako chválu toho, ako tento náš jazyk, ktorý je oproti iným svetovým jazykom v podstate mladý – slovenčina je taká dorastenka v porovnaní s inými jazykmi –, a predsa je natoľko zrelá, že možno do nej prekladať najväčšie diela svetovej literatúry.“

Marián Andričík, In: Umenie (Dvojka/RTVS, 6. 5. 2020)

Ak ste nemali možnosť reláciu vidieť naživo, záznam je prístupný na adrese:
https://drive.google.com/file/d/1DRgAjvLz9lgeE2MyHFg1DaDJduLxRDjm/view

Posledná aktualizácia: 11.05.2020