UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Prvé stretnutie Slovenskej asociácie alumnistov programu Fulbright na KAA FF UPJŠ v Košiciach

 

V utorok 8. 10. 2019 sme mali možnosť po prvý raz na pôde Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach privítať podujatie spoluorganizované Slovenskou asociáciou alumnistov programu Fulbright zastúpenou pani Alenou Vachnovou, členkou jej Správnej rady, a Veľvyslanectvom USA na Slovensku v zastúpení pani Adriany Volentovej, koordinátorky pre akademické výmenné programy a ich alumnistov.
Absolventi programu Hubert Humphrey Fellowship – pani Laura Dittel, pani Alena Vachnová a pán Július Rozenfeld – spolu s absolventkou programu International Visitor Leadership Program – pani Zuzanou Burákovou – sa so záujemcami o informácie z UPJŠ, ale aj s hosťami zvonka podelili o svoje profesijné a osobné skúsenosti z ich pobytov v USA. Publikum malo možnosť získať podrobný obraz o možnostiach, výberových kritériách, príprave a realizácii pobytov takpovediac "z prvej ruky" a individuálne si pohovoriť s absolventmi programov po skončení spoločnej časti. Na podujatí sa zúčastnila aj koordinátorka InfoUSA v Košiciach, členka Slovenskej asociácie alumnistov programu Fulbright a absolventka KAA FF UPJŠ pani Martina Jesenská.
Veríme, že sa aj na základe tohto úspešného podujatia podarí rozšíriť našu katedrovú spoluprácu s Fulbrightovou komisiou, so Slovenskou asociáciou alumnistov programu Fulbright a naši kolegovia a študenti rozšíria počet úspešných kandidátov v rôznych amerických výmenných programoch z nášho regiónu.

Mgr. Július Rozenfeld, PhD.
zástupca vedúcej KAA FF UPJŠ


Posledná aktualizácia: 10.10.2019