UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Čo keby Filozofická fakulta ožila?

 

Nové propagačné video Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – určené prioritne maturantom, ktorí sa rozhodujú, na akú univerzitu si podajú prihlášku – pripravili v rámci predmetu "Televízna tvorba" študenti tretieho ročníka masmediálnych štúdií Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ Oliver Karolyi, Viktória Smoradová a Lukáš Pancurák.
"Študenti sa snažili o profesionálny vzhľad a produkt cielili primárne na študentov stredných škôl, preto si zvolili jednoduchú premisu: Čo keby Filozofická fakulta ožila?" ozrejmuje vyučujúci Mgr. Peter Getlík, PhD., a dodáva, že s ohľadom na tento zámer vynechali informácie o programoch, aby prevládli emócie a vzťah k fakulte.

Spracoval: M. Gladiš

Posledná aktualizácia: 14.01.2020