UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Príhovor dekanky študentom Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

 

♦ Príhovor dekanky študentom FF UPJŠ z 27. 4. 2020

♦ Príhovor dekanky študentom FF UPJŠ z 15. 4. 2020

♦ Príhovor dekanky študentom FF UPJŠ z 30. 3. 2020

♦ Príhovor dekanky študentom FF UPJŠ z 20. 3. 2020

 

Posledná aktualizácia: 17.06.2020