UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Osobné posolstvo dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

 

Milé študentky, milí študenti,

17. november sa v našej histórii spája s významnými medzníkmi, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili dejinný vývoj nášho štátu a spoločnosti. Z pohľadu Vás, študentov, a vlastne nás všetkých, ktorí tvoríme akademickú obec, je tento dátum významný najmä pre Medzinárodný deň študentstva, ktorý si pripomíname v súvislosti s tragickými udalosťami z roku 1939. Vysokoškolskí študenti vtedy, ale aj o polstoročie neskôr, v roku 1989, potvrdili, že sú hybnou silou našej spoločnosti, nositeľmi pokrokových myšlienok a odporu proti útlaku, diktatúre a totalitnému spôsobu vládnutia, a verejne deklarovali, že chcú žiť v slobodnej a demokratickej krajine.

Milé študentky a milí študenti FF UPJŠ,

zažívame ťažké obdobie poznačené pandémiou tzv. nového koronavírusu, ktorý výrazne poznačil spôsob života, na aký sme boli zvyknutí, či už ide o súkromný, pracovný alebo študentský život. Želám Vám všetkým, aby ste oslávili svoj sviatok síce v súkromí, ale hrdo a zdravo sebavedome, lebo nadväzujete na silnú tradíciu českých a slovenských študentov, ktorí menili dejiny svojej krajiny.

Všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu študentstva!

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Košice 16. novembra 2020

 

Posledná aktualizácia: 16.11.2020