UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Pripomíname si Deň učiteľov

 

Milé kolegyne,
milí kolegovia,

rok 2020 je pre nás výnimočný. Je rokom 428. výročia narodenia humanistu, filozofa, politika, pedagóga a učenca Jana Amosa Komenského a na jeseň si pripomenieme významné 350. výročie jeho úmrtia. Všetci ale cítime, že mimoriadna situácia, v ktorej sme sa v tomto roku ocitli, je veľkou výzvou jej zvládnutia, pomoci, ľudskosti.

Dovoľte mi, aby som sa Vám pri príležitosti Dňa učiteľov poďakovala za Vašu profesionalitu, za Vaše umenie, za srdce, ktoré vkladáte do svojej práce.

Želám Vám hlavne zdravie a radosť z práce, zo študentov a ich úspechov.

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
dekanka FF UPJŠ v Košiciach

Posledná aktualizácia: 29.03.2020