UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Elektronická kronika 2020/2021

 

19. januára 2021 Online prednáška Literatúra ako súčasť sociálneho diskurzu (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
8. januára - 4. februára 2021 Nebuď hejter, buď kritik! – séria online stretnutí (nielen) o literárnej kritike (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
17. decembra 2020 Workshop Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku: Interview o výsledkoch výskumu (Katedra histórie a Katedra politológie FF UPJŠ)
11. decembra 2020 Archívny a verzologický výskum poézie Maše Haľamovej – online prednáška (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
4. decembra 2020 Košické politologické dialógy 2020: Začiatok dekády zmien? – medzinárodná online konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov (Katedra politológie FF UPJŠ)
18. - 19. novembra 2020 Online konferencia Stretnutie mladých historikov X.: Hranice v priestore a čase (Katedra histórie FF UPJŠ)
17. novembra 2020 Deň študentstva 2020: Vedenie Filozofickej fakulty UPJŠ diskutovalo online so zástupcami študentov
12. novembra 2020 Druhý "virtuálny spíker amerického veľvyslanectva" na KAA FF UPJŠ – Bradley M. Gardner
28. októbra 2020 Online diskusia KAA FF UPJŠ s prof. Jeniffer Thomas, hostkou Veľvyslanectva USA na Slovensku
27. októbra 2020 Virtuálny spíker veľvyslanectva – nová schéma v rámci spolupráce KAA FF UPJŠ a Veľvyslanectva USA na Slovensku
28. septembra 2020 Doplňujúce voľby do AS FF UPJŠ
21. septembra 2020 Slávnostné otvorenie akademického roka 2020/2021 (online)
Posledná aktualizácia: 21.01.2021