UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Elektronická kronika 2020/2021

 

18. - 19. novembra 2020 Online konferencia Stretnutie mladých historikov X.: Hranice v priestore a čase
28. septembra 2020 Doplňujúce voľby do AS FF UPJŠ
21. septembra 2020 Slávnostné otvorenie akademického roka 2020/2021 (online)
Posledná aktualizácia: 21.11.2020