UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Elektronická kronika 2022/2023

 

19. septembra 2022 Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023
9. septembra 2022 Otvorenie výstavy Nad rámec povinností, ktorou si organizátori pripomenú Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia (Katedra histórie FF UPJŠ)
Posledná aktualizácia: 31.08.2022