Prejsť na obsah

Elektronická kronika 2022/2023

3minút, 55sekúnd
7. marca 2023 Podpíš sa pod Univerzál! Podujatie v rámci projektu Po škole s Minervou.
2. marca 2023 Film v skratke. Podujatie v rámci projektu Po škole s Minervou.
1. marca 2023 Voľby do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027 sa na Filozofickej fakulte UPJŠ
24. februára 2023 A čo potom? Podujatie v rámci projektu Po škole s Minervou.
23. februára 2023 Ples Filozofickej fakulty UPJŠ
16. februára 2023 Krajské kolo predmetovej olympiády – angličtina (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
15. februára 2023 Krajské kolo predmetovej olympiády – nemčina (Katedra germanistiky FF UPJŠ)
10. februára 2023 Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Workshop (nielen) pre cvičných učiteľov: (Cvičný) učiteľ – mentor? (Katedra pedagogiky FF UPJŠ)
10. februára 2023 Krajské kolo predmetovej olympiády – slovenčina (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
9. februára 2023 Krajské kolo predmetovej olympiády – ľudské práva (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
6. februára 2023 Krajské kolo predmetovej olympiády – francúzština (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
27. januára a 3. februára 2023 Séria prednášok na európske témy pre stredoškolákov (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
12. – 15. decembra 2022 Kariérny a klubový týždeň KAA FF UPJŠ (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
12. decembra 2022 Predvianočné stretnutie zamestnancov FF UPJŠ
12. decembra 2022 Online medzinárodné vedecké kolokvium Ľudová rozprávka v súvislostiach (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
7. decembra 2022 Mikulášska nádielka (Katedra sociálnej práce FF UPJŠ)
5. decembra 2022 Zhromaždenie Akademickej obce FF UPJŠ v Košiciach
1. decembra 2022 Voľby do AS FF UPJŠ
30. novembra – 1. decembra 2022 XXXI. kolokvium mladých jazykovedcov (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
28. novembra a 1. decembra 2022 Týždeň verejných nahrávok (Slovenský rozhlas v spolupráci s Katedrou slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie a Katedrou filozofie FF UPJŠ)
28. – 29. novembra 2022 Medzinárodné filozofické sympózium – Začiatok konca, alebo koniec začiatku metafyziky? (Katedra filozofie FF UPJŠ)
25. novembra 2022 Online prednáška v rámci popularizácie vedy v projekte APVV-19-0244 „Koncepty a obrazy strednej Európy v súradniciach osvietenskej a romantickej literatúry a kultúry“, prednáša: prof. PhDr. Peter Káša, CSc. (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
25. novembra 2022 Súčasnosť a budúcnosť sociálnej práce v reflexiách spoločenských zmien – vedecká konferencia v rámci 10. ročníka Košických dní sociálnej práce (Katedra sociálnej práce FF UPJŠ)
15. novembra 2022 Česko-slovenský strukturalismus známý i neznámý, prednáša: prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
10. novembra 2022 Diskusia s Ľudovítom Ódorom (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
8. novembra 2022 Simulácia európskeho parlamentu vo francúzštine (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
7. novembra 2022 Sprievodné podujatie Týždňa vedy a techniky: Budú hovoriť dobre – prednáška a premietanie filmu (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
3. novembra 2022 Košické politologické dialógy: vedecká konferencia „Ak má naša demokracia nedostatky, musíme prekonávať tie nedostatky, ale nie prekonávať demokraciu“ – TGM. (Katedra politológie FF UPJŠ)
21. októbra 2022 Deň otvorených dverí na UPJŠ v Košiciach/Dekanské voľno
21. októbra 2022 Virtual visit to the Directorate-General for translation (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
19. – 21. októbra 2022 Medzinárodná konferencia Etické teórie – neetická prax (spoluorganizátor Katedra filozofie FF UPJŠ)
19. októbra 2022 Doplňujúce voľby na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach do študentskej časti AS UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023
18. októbra 2022 Prednáška Dr. Gabriela P. Hunčagu: Stredoveká univerzita ako vzdelávacia inovácia (Katedra histórie FF UPJŠ)
12. októbra 2022 Stretnutie mladých historikov XII: Historický prameň v súčasnosti – archívy, inovácie, zdieľanie (Katedra histórie FF UPJŠ)
5. októbra 2022 Webinár v rámci cyklu odborných podujatí Rozvoj pedagogických a psychologických spôsobilostí učiteľov UPJŠ: Etika v práci vysokoškolského učiteľa (Katedra pedagogiky a Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ)
26. septembra 2022 Pani Heather Anderson, americká cestovateľka a držiteľka prestížneho ocenenia National Geographic Adventurer z roku 2019, navštívila Katedru anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
19. septembra 2022 Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023
9. septembra 2022 Otvorenie výstavy Nad rámec povinností, ktorou si organizátori pripomenú Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia (Katedra histórie FF UPJŠ)

Študuj na UPJŠ