UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Elektronická kronika 2022/2023

 

30. novembra 2022 Voľby do AS FF UPJŠ
8. novembra 2022 Simulácia európskeho parlamentu vo francúzštine (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
3. novembra 2022 Košické politologické dialógy: vedecká konferencia "Ak má naša demokracia nedostatky, musíme prekonávať tie nedostatky, ale nie prekonávať demokraciu" - TGM. (Katedra politológie FF UPJŠ)
21. októbra 2022 Deň otvorených dverí na UPJŠ v Košiciach/Dekanské voľno
21. októbra 2022 Virtual visit to the Directorate-General for translation (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
19. - 21. októbra 2022 Medzinárodná konferencia Etické teórie – neetická prax (spoluorganizátor Katedra filozofie FF UPJŠ)
19. októbra 2022 Doplňujúce voľby na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach do študentskej časti AS UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023
18. októbra 2022 Prednáška Dr. Gabriela P. Hunčagu: Stredoveká univerzita ako vzdelávacia inovácia (Katedra histórie FF UPJŠ)
12. októbra 2022 Stretnutie mladých historikov XII: Historický prameň v súčasnosti – archívy, inovácie, zdieľanie (Katedra histórie FF UPJŠ)
5. októbra 2022 Webinár v rámci cyklu odborných podujatí Rozvoj pedagogických a psychologických spôsobilostí učiteľov UPJŠ: Etika v práci vysokoškolského učiteľa (Katedra pedagogiky a Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ)
1. - 31. októbra 2022 Ponožkový október (Katedra sociálnej práce FF UPJŠ)
26. septembra 2022 Pani Heather Anderson, americká cestovateľka a držiteľka prestížneho ocenenia National Geographic Adventurer z roku 2019, navštívila Katedru anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
19. septembra 2022 Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023
9. septembra 2022 Otvorenie výstavy Nad rámec povinností, ktorou si organizátori pripomenú Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia (Katedra histórie FF UPJŠ)
Posledná aktualizácia: 03.11.2022