Prejsť na obsah

Elektronická kronika 2012/2013

4minút, 33sekúnd

 

2. júla 2013 Slávnostné promócie absolventov magisterských študijných programov FF UPJŠ
30. mája 2013 Seminár SAIA – Študijné/výskumné pobyty v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku – 2014/15
23. – 24. mája 2013 Medzinárodné študentské psychologické dni 2013 (Katedra psychológie FF UPJŠ a Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV)
17. mája 2013 Študentská vedecká konferencia na Katedre politológie
15. mája 2013 Beseda s Petrom Zajacom na tému „Čo ostalo z novembra ´89“ (Katedra politológie FF UPJŠ)
30. apríla 2013 Študentská vedecká konferencia na Katedre aplikovanej etiky
29. apríla 2013 Diskusia s veľvyslancami, na tému Kultúrne dimenzie vzájomnej spolupráce, pri príležitosti 50. výročia Elyzejskej zmluvy (Katedra germanistiky a Katedra politológie FF UPJŠ)
25. apríla 2013 Celoslovenské kolo ŠVOČ 2013 v odbore sociálna práca (Katedra  sociálnej práce FF UPJŠ)
22. apríla 2013 Debata s podpredsedom NR SR Jánom Figeľom na tému Vzdelanie, tvorivosť inovácie – perspektíva pre mladých (Katedra politológie FF UPJŠ v spolupráci s OZ Res Publica)
18. apríla 2013 Seminár SAIA – Národný štipendijný program na študijné a výskumné pobyty 2013/2014
17. – 18. apríla 2013 13. medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet (Katedra politológie FF UPJŠ v spolupráci s OZ Res Publica)
8. apríla 2013 Debata s poslancom Európskeho parlamentu Sergejom Kozlíkom na tému Európska ekonomická politika (Katedra politológie FF UPJŠ v spolupráci s OZ Res Publica)
8. apríla 2013 Doplňujúce voľby do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach
2. apríla 2013 Rektorské voľno
28. marca 2013 Dekanské voľno študentom a učiteľom
18. marca 2013 Debata s poslancom NR SR Martinom Poliačikom na tému „LGBT práva a dekriminalizácia marihuany“ (Katedra politológie FF UPJŠ v spolupráci s OZ Res Publica)
15. marca 2013 Katedrové kolo Študenskej vedeckej konferencie v odbore psychológia (Katedra psychológie FF UPJŠ)
12. marca 2013 Prednáška Dr. Hrubeca, riaditeľa Centra globálních studií Akademie věd ČR a Univerzity Karlové v Prahe, na tému Od zneuznání ke spravedlnosti: Kritická teorie globálni společnosti a politiky (Katedra politológie FF UPJŠ v spolupráci s OZ Res Publica)
27. februára 2013 Debata s poslancom NR SR Danielom Lipšicom na tému „Boj proti korupcii“ (Katedra politológie FF UPJŠ v spolupráci s OZ Res Publica)
19. februára 2013 Seminár SAIA – Letné jazykové kurzy, študijné a vedecké pobyty v zahraničí 2013/14
14. februára 2013 Vedecký seminár pri príležitosti životného jubilea dekana Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc. pod názvom Estetické a axiologické pohľady na slovenskú literatúru konca 19. a začiatku 20. storočia (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
30. januára 2013 Seminár SAIA – Študijný a výskumný pobyt vo Švajčiarsku
18. decembra 2012 Študentská vedecká konferencia na Katedre histórie FF UPJŠ
6. decembra 2012 Vedecká konferencia Sociálna práca cesta k zmyslu života (Katedra  sociálnej práce FF UPJŠ)
29. novembra 2012 Študentský ples
29. novembra 2012 Slávnostná vedecká konferencia venovaná životnému jubileu doc. PhDr. Evy Šimovej, CSc. (Katedra psychológie FF UPJŠ)
28. novembra 2012 Odborná konferencia Súmrak médií (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
21. novembra 2012 Seminár SAIA – Štipendiá na postgraduálne štúdium 2013/14
16. novembra 2012 Deň otvorených dverí UPJŠ na Filozofickej fakulte, Dekanské voľno (do 13:00 hod.)
15.- 16. novembra 2012 II. ročník Košických politologických dialógov, Voľby 2012: Kam kráčaš demokracia  (Katedra politológie FF UPJŠ)
11. novembra 2012 Sprievodné podujatie pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2012 – Etika, veda, technika: perspektívy a paradoxy (Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ)
6. novembra 2012 Diseminačný workshop Index aktívneho starnutia ako výzva pre výskum a prax sociálnej práce (Katedra sociálnej práce FF UPJŠ)
2. novembra 2012 Dekanské voľno študentom a učiteľom
30.- 31. októbra 2012 Medzinárodné filozofické sympózium Heidegger a grécka filozofia (Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ)
29.- 30. októbra 2012 II. ročník konferencie doktorandov Stretnutie mladých historikov: Priesečníky spoločnej histórie krajín V4 (Katedra histórie FF UPJŠ)
25.- 27. októbra 2012 Medzinárodné pracovné sústredenie vo forme workshopov (ENYSSP v spolupráci s Katedrou pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ)
25. októbra 2012 Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia FF UPJŠ
25. októbra 2012 Doplňujúce voľby do Študentskej časti Akademického senátu UPJŠ v Košiciach
24. októbra 2012 Vedecká konferencia Košice – inštitucionálna základňa kultúry, školstva a vedy (Katedra histórie FF UPJŠ)
8. októbra 2012 Pedagogická konferencia  na FF UPJŠ
1. októbra 2012 Doplňujúce voľby do Študentskej časti Akademického senátu FF UPJŠ v Košiciach
29. septembra 2012 Slávnostné promócie absolventov magisterských, bakalárskych študijných programov a doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ) Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
28. septembra 2012 Konferencia HORTUS GRAECO-LATINUS CASSOVIENSIS (Katedra romanistiky a klasickej filológie FF UPJŠ)
27. septembra 2012 Seminár SAIA – Študijný a výskumný pobyt v zahraničí
17. septembra 2012 Slávnostné otvorenie akademického roka 2012/2013 na UPJŠ v Košiciach
13.- 14. septembra 2012 Kurz Úvod do modelovania štrukturálnych rovníc (Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ a Katedra psychológie FF UPJŠ)

 


Študuj na UPJŠ