Prejsť na obsah

Elektronická kronika 2014/2015

4minút, 30sekúnd

 

 1. júla 2015 Slávnostné promócie absolventov magisterských študijných programov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
30. júna – 1. júla 2015 Medzinárodná filozofická konferencia „Patočka a dejiny filozofie“ (Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ)
 26. – 28. júna 2015 3. medzinárodná konferencia WORD-FORMATION THEORIES II – TYPOLOGY AND UNIVERSALS IN WORD-FORMATION III (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
18. mája 2015 Beseda s poslancom NR SR Ľubošom Blahom na tému: „Európsky sociálny model – aktuálne výzvy“, spojená s prezentáciou vedeckej publikácie Európsky sociálny model – čo ďalej? (Katedra politológie FF UPJŠ a OZ Res Publica)
14. – 15. mája 2015 4. ročník Vedeckej konferencie pre študentov a mladých vedeckých pracovníkov (Katedra politológie FF UPJŠ a OZ Res Publica)
14. mája 2015 Beseda s predsedom SNS Andrejom Dankom na tému: Silný štát-spokojný občan: Naša vlasť si zaslúži viac! (Katedra politológie FF UPJŠ a OZ Res Publica)
12. mája 2015 Workshop: Smrť a dôstojné umieranie (Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ)
11. mája 2015 Druhý blok prednáškového cyklu Rodový aspekt v interdisciplinárnom diskurze (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
6. mája 2015 Seminár „Textové a metatextové variácie (jazyk a literatúra)“ pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Oľgy Sabolovej, CSc., mim. prof. (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
4. mája 2015 Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. bola menovaná do funkcie dekanky FF UPJŠ v Košiciach
27. apríla 2015 Beseda s poslancom NR SR a podpredsedom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Dušanom Čaplovičom na tému: „Ľudské práva a právo na vzdelanie“ (Katedra politológie FF UPJŠ a OZ Res Publica)
16. – 18. apríla 2015 3. ročník Politologickej exkurzie (Katedra politológie FF UPJŠ a OZ Res Publica)
15. apríla 2015 Prednáškový cyklus Rodový aspekt v interdisciplinárnom diskurze (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
8. apríla 2015 Voľby kandidáta na funkciu dekana Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2015 – 2019
8. apríla 2015 Predvolebné zhromaždenie členov akademickej obce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pri príležitosti voľby kandidáta na funkciu dekana Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
7. apríla 2015 Rektorské voľno pri príležitosti veľkonočných sviatkov
2. apríla 2015 Dekanské voľno
23. marca 2015 Beseda so zástupcom primátorky mesta Prešov Štefanom Kužmom na tému: „Stratégie a techniky predvolebných kampaní“ (Katedra politológie FF UPJŠ a OZ Res Publica)
4. marca 2015 Voľby do Akademického senátu UPJŠ na funkčné obdobie rokov 2015 – 2019 na FF UPJŠ
24. februára 2015 Beseda s poslancom NR SR Igorom Matovičom (Katedra politológie FF UPJŠ a OZ Res Publica)
24. februára 2015 Seminár SAIA: Zlepšite si nemčinu v Rakúsku v lete 2015
13. februára 2015 Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte
15. decembra 2014 Predvianočné stretnutie zamestnancov FF UPJŠ
8. decembra 2014 Voľby do Akademického senátu FF UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2015 – 2019
4. – 5. decembra 2014 Medzinárodná vedecká konferencia PCC2014 (Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia a Katedra psychológie FF UPJŠ)
28. novembra 2014 3. ročník Košických dní sociálnej práce, konferencia na tému „Rizikové správanie v teórii a praxi sociálnej práce“ (Katedra sociálnej práce FF UPJŠ)
20. – 21. novembra 2014 IV. ročník Košických politologických dialógov, konferencia na tému „Ľudské práva: Kam kráčaš demokracia“ (Katedra politológie FF UPJŠ)
18. novembra 2014 Diskusia na tému „Slovensko vo svetle rusko – ukrajinského konfliktu“ (Katedra politológie FF UPJŠ a OZ Res Publica)
4. novembra 2014 Beseda s kandidátmi na primátora mesta Košice na tému „Kam kráčate Košice“ (Katedra politológie FF UPJŠ a OZ Res Publica)
31. októbra 2014 Dekanské voľno
23. – 24. októbra 2014 Medzinárodná konferencia fonetikov a fonológov (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ a Medzinárodná komisia pre fonetiku a fonológiu slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov)
22. – 23. októbra 2014 Predajná výstava odbornej zahraničnej literatúry „Veda a literatúra“ (Univerzitná knižnica)
21. októbra 2014 Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu UPJŠ vo funkčnom volebnom období 2011 – 2015 na miesto jedného člena za FF
20. októbra 2014 Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia
10. októbra 2014 Deň otvorených dverí na UPJŠ, Dekanské voľno pre študentov dennej formy štúdia (do 12:30 hod.)
6. októbra 2014 Debata s poslancom NR SR Bélom Bugárom na tému „Nezávislosť vs. straníckosť“ (Katedra politológie FF UPJŠ a OZ Res Publica)
1. októbra 2014 Beseda s Ing. Zuzanou Kalináčovou, koordinátorkou akademických programov SAIA,  na tému „Uchádzaj sa o štipendiá a granty – zaži štúdium/výskum v zahraničí“ (Katedra politológie FF UPJŠ, OZ Res Publica a SAIA)
27. septembra 2014 Slávnostné promócie absolventov magisterských a bakalárskych študijných programov
16. septembra 2014 Slávnostné otvorenie akademického roka 2014/2015 na UPJŠ v Košiciach
29. augusta – 2. septembra 2014 12. konferencia Európskej spoločnosti pre štúdium angličtiny ESSE 2014 (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)

 


Študuj na UPJŠ