Prejsť na obsah

Elektronická kronika 2015/2016

9minút, 3sekúnd

 

22. júna 2016 Diskusný večer ÚPN a Katedry histórie FF UPJŠ – projekcia dokumentu Voľne žijúca mládež spojená s diskusiou s historikom Mgr. Petrom Jašekom, PhD. (ÚPN) a známym košickým výtvarníkom Petrom Kalmusom (Katedra histórie FF UPJŠ)
6. – 31. mája 2016 Zber obnoseného a nepotrebného šatstva pre deti a dospelých z rómskej osady Rankovce a zber kníh pre deti zo ZŠ v Turni nad Bodvou (Katedra politológie FF UPJŠ a OZ Res Publica)
12. – 13. mája 2016 5. ročník Študentskej vedeckej konferencie na Katedre politológie „Výzvy a riziká spoločnosti v 21. storočí“ (Katedra politológie FF UPJŠ a OZ Res Publica)
10. mája 2016 Vzdelávací cyklus pre študentov UPJŠ Vedieť viac o politike – „Volebné kampane“ (Katedra politológie FF UPJŠ)
5. – 7. mája 2016 Politologická exkurzia ´16 (Katedra politológie FF UPJŠ)
5. mája 2016 Interaktívna výstava pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom pod názvom Kto bude ďalší? (Katedra histórie FF UPJŠ)
4. mája 2016 Politológovia v pohybe – Poď si zabehať (Katedra politológie FF UPJŠ a OZ Res Publica)
3. mája 2016 Prednáška spojená s diskusiou „Telo a telesnosť vo feministickej filozofii“ (Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ, Katedra politológie FF UPJŠ a OZ Res Publica) 
3. mája 2016 Beseda s prozaičkou, publicistkou a finalistkou Anasoft Litera Zuskou Kepplovou a prezentácia jej románu Reflux (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
28. apríla 2016 Popularizačné prednášky KAA – prezentácia projektov svojich obhájených bakalárskych prác pre verejnosť a pre študentov bakalárskych programov na KAA spojená s diskusiou s vyučujúcimi KAA (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
27. apríla 2016 Ciné club: francúzska komédia Les Conquérants (Dobyvatelia, 2013) (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ, Francúzska ambasáda a Francúzsky inštitút)
25. apríla 2016 Zhromaždenie Akademickej obce FF UPJŠ
25. apríla 2016 Cyklus Prednášky z praxe, téma „Hurá! Študujem… A čo teraz? Kam po škole? Stáže a možnosti uplatnenia sa pre študenta KAA FF UPJŠ“, prednášajúci Mgr. Matúš Draganovský (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
21. apríla 2016 Verejná prednáška docenta Radovana Čerevku spojená s autorskou prezentáciou jeho tvorby s názvom „Obrazové príbehy zo vzdialených krajín 2007 – 2015“ (Katedra histórie FF UPJŠ)
21. apríla 2016 Workshop pre študentov aplikovanej etiky s názvom „Problematika eutanázie a asistovanej samovraždy“ pod vedením Mgr. Juraja Čápa, PhD., z Ústavu ošetrovateľstva JLF UK v Martine (Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ)
20. apríla 2016 Diskusný večer ÚPN a Katedry histórie – projekcia dokumentárneho filmu „Cesty nádeje“ a diskusia s historikmi ThDr. Petrom Borzom, PhD., a doc. PaedDr. Martinom Pekárom, PhD. (Katedra histórie FF UPJŠ)
19. apríla 2016 Cyklus Prednášky z praxe, téma „Nové trendy na prekladateľskom trhu“ (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
12. apríla 2016 Verejná prednáška Dominica O´Mearu, emerit. prof., na tému „Staroveké biografie Pytagora a Epikura ako modely filozofického života“ (Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ)
11. apríla 2016 Diskusia s historikom Jakubom Drábikom pod názvom „Fašizmus – definícia, dejiny, prejavy“ (Katedra histórie FF UPJŠ)
5. apríla 2016 Čo je frankofónia? Podujatie v rámci Mesiaca frankofónie na Slovensku a v Košiciach. (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
1. apríla 2016 Cyklus Prednášky z praxe, téma „Začínajúci prekladateľ na slovenskom trhu“, prednášajúci Mgr. Zuzana Angelovičová (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
31. marca 2016 Happening Katedry aplikovanej etiky: Ponorme sa. Voda pre planétu, pre ľudí, pre prežitie. (Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ)
23. marca 2016 Diskusný večer ÚPN a Katedry histórie – projekcia dokumentárneho filmu „Sviečková manifestácia alebo Bratislavský Veľký piatok“ spojená s predstavením novej knihy „Sviečková manifestácia I. Štúdie, spomienky a svedectvá“ (Katedra histórie FF UPJŠ)
22. marca 2016 Návšteva, spojená s prednáškami, Vladimíra Georgieviča Bojarinova (básnik, redaktor, predseda moskovskej organizácie Zväzu spisovateľov Ruska) a Vladmíra Ivanoviča Masalova (tajomník predsedu federálnej agentúry „Rossotrudničestvo“, tajomník Zväzu ruských spisovateľov a viceprezident Ligy spisovateľov euroázijských spisovateľov) pri príležitosti 120. výročia narodenia Sergeja Jesenina
22. marca 2016 Prednáška doc. PaedDr. Martina Pekára, PhD., pod názvom „Zneužité dejiny – malé poznámky k veľkému problému“ (Katedra histórie FF UPJŠ)
15. – 17. marca 2016 Predstavenia študentského divadla pri Katedre germanistiky – Biedermann a podpaľači (Katedra germanistiky FF UPJŠ)
15. marca 2016 Videoprednáška prof. Petra Adamsona (Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ)
15. marca 2016 Vzdelávací cyklus pre študentov UPJŠ Vedieť viac o politike – „Zákulisie politiky“ (Katedra politológie FF UPJŠ)
15. marca 2016 Prednáška prof. PaedDr. Štefana Šutaja, DrSc., na tému „Problémy súčasného školstva, voľby, vnímanie dejín“ (Katedra histórie FF UPJŠ)
14. marca 2016 Prednáška poslankyne EP Mgr. Moniky Smolkovej „Práca poslanca Európskeho parlamentu. Existuje interakcia medzi poslancom EP a tlmočníkom?“ (Katedra romanistiky a klasickej filológie FF UPJŠ)
9. marca 2016 Podujatie „Ženy sa čítajú“ ako súčasť cyklu aktivít MDŽ – je to o nás (Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ, Katedra politológie FF UPJŠ a OZ Res Publica)
8. marca 2016 Prednáška „Rodovo spravodlivá spoločnosť: reálna možnosť alebo utópta?“ ako súčasť cyklu aktivít MDŽ – je to o nás (Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ, Katedra politológie FF UPJŠ a OZ Res Publica)
7. marca 2016 Cyklus Prednášky z praxe, téma „Tlmočník – prekladateľ: povolanie, poslanie, hobby, vášeň, závislosť?“, prednášajúci Mgr. Roman Gajdoš (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
1. marca 2016 Veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku pán Didier Lopinot navštívil FF UPJŠ a prednášal na tému „Francúzsko-slovenské obchodné vzťahy“ a „Ako môže diplomat prispieť k týmto vzťahom“. 
1. – 29. februára 2016 Výstava „Jan Patočka – život a dielo“ (Katedry filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ)
26. februára 2016 Prvá Košická prekladateľská kaviareň (Katedra romanistiky a klasickej filológie FF UPJŠ a Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov)
24. februára 2016 Seminár SAIA: Zlepšite si nemčinu v Rakúsku v lete 2016
23. februára 2016 Cyklus Prednášky z praxe, téma „Tlmočnícky protokol, protokolárne tlmočenie – radosti a strasti tlmočníckeho života“, prednášajúca PaedDr. Zuzana Zvirinská (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
18. februára 2016 Diskusný formát pre premýšľavých – FiloZoom. Štartovacia téma: Sú si ľudia skutočne rovní? (Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ)
12. februára 2016 Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte
10. februára 2016 Verejná diskusia na tému „Strach, utečenci, Slovensko“ (Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ)
20. januára 2016 Diskusný večer ÚPN a Katedry histórie „Jozef a jeho bratia“ (Katedra histórie FF UPJŠ)
7. – 21. decembra 2015 Predvianočný zber obnoseného a nepotrebného šatstva pre deti a dospelých z rómskej osady Rankovce a zber kníh pre deti zo ZŠ v Turni nad Bodvou (Katedra politológie FF UPJŠ a OZ Res Publica)
15. decembra 2015 Moderované interaktívne pásmo k Medzinárodnému dňu migrantov (18. 12.) (Katedra romanistiky a klasickej filológie v spolupráci s Francúzskou alianciou v Košiciach)
15. decembra 2015 Vedecký seminár pri príležitosti 220. výročia narodenia Pavla Jozefa Šafárika (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
14. decembra 2015 Predvianočné stretnutie zamestnancov FF UPJŠ
11. decembra 2015 Prednáška ruského bádateľa M. Ju. Dronova „Slavistika v súčasnom Rusku“
9. decembra 2015 Ciné club: francúzsko-belgická komédia Mobile Home (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ, Francúzska ambasáda a Francúzsky inštitút)
27. novembra 2015 4. ročník Košických dní sociálnej práce, vedecká konferencia na tému „Zvládanie záťaže v kontexte sociálnej práce“ (Katedra sociálnej práce FF UPJŠ)
26. – 27. novembra 2015 V. ročník Košických politologických dialógov, vedecká konferencia „Kam kráčaš demokracia“ (Katedra politológie FF UPJŠ)
25. novembra 2015 Ciné club: francúzska komédia Casse-tete chinois (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ, Francúzska ambasáda a Francúzsky inštitút)
24. – 26. novembra 2015 Filozofická fakulta sa prezentovala na 9. ročníku medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO 2015 v Košiciach
23. novembra 2015 Seminár SAIA: Štipendiá na postgraduálne štúdium 2016/17 a iné štipendiá a granty pre študentov a doktorandov
20. novembra 2015 Medzinárodné sympózium „Historická tlač v strednej a východnej Európe“ (Katedra germanistiky FF UPJŠ)
10. – 11. novembra 2015 Podujatie „Starosti so starostivosťou“ (Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ)
10. novembra 2015 Prednáška rabína Herschela Glucka, nositeľa Rádu Britského Impéria, známeho aj ako „ambasádor mieru“ (Katedra politológie FF UPJŠ a OZ Res Publica)
5. novembra 2015 Prednáška držiteľa Pulitzerovej ceny Jamesa B. Steelea na tému „Hlas pravdy v časoch globálneho utajovania“
2. novembra 2015 Dekanské voľno
22. októbra 2015 Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia
22. októbra 2015 Beseda s poslankyňou NR SR Luciou Žitňanskou na tému „Právne aspekty utečeneckej krízy“ (Katedra politológie FF UPJŠ a OZ Res Publica)
9. októbra 2015 Deň otvorených dverí na UPJŠ, Dekanské voľno pre študentov dennej formy štúdia (do 13:00 hod.)
9. októbra 2015 Tretí blok prednáškového cyklu Rodový aspekt v interdisciplinárnom diskurze (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
7. októbra 2015 Doplňujúce voľby do AS FF UPJŠ v Košiciach
6. – 8. októbra 2015 Filozofická fakulta bola súčasťou 19. ročníka veľtrhu štúdia a kariéry „Akadémia&Vapac“, ktorý sa konal v Bratislave
5. októbra 2015 Beseda s Jeho Excelenciou arménskym veľvyslancom Tigranom Seiranianom na tému „Arménsko-slovenské vzťahy“ (Katedra politológie FF UPJŠ a OZ Res Publica)
26. septembra 2015 Slávnostné promócie absolventov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
25. – 26. septembra 2015 Konferencia „Vojna a mesto v 20. storočí“ (Katedra histórie FF UPJŠ, Nemecko-česká a Nemecko-slovenská komisia historikov, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV)
23. septembra 2015 UPJŠ na Európskom dni jazykov 2015 (KAA, KGER, KROKF, KSSFaK a CJP na FF UPJŠ)
23. septembra 2015 Seminár SAIA: Štipendiá a granty 2016/17
21. septembra 2015 Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016 na UPJŠ v Košiciach
11. septembra 2015 Vedecká konferencia „Ľudia a dejiny – historická biografia a jej miesto v historiografii“ (Katedra histórie FF UPJŠ a Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach)

 


Študuj na UPJŠ