Prejsť na obsah

Elektronická kronika 2018/2019

8minút, 53sekúnd

 

2. júla 2019 Veľvyslanec USA na Slovensku pán Adam Sterling navštívil KAA
1. – 5. júla 2019 Ars Šafarikiana 2019 – 6. ročník celoslovenskej súťaže v autorskej tvorbe vysokoškolákov (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
1. júla 2019 Slávnostná promócia absolventov
27. – 29. júna 2019 Konferencia: The Postmillennial Sensibility in Anglophone Literatures, Cultures and Media II (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
20. – 22. júna 2019 Medzinárodná a transdisciplinárna konferencia: Anticipácia v konzekutívnych a simultánnych kognitívnych procesoch (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
12. júna 2019 Interdisciplinárna konferencia: Negatívne dôsledky vykonávania pomáhajúcich profesií II (Katedra psychológie a Katedra sociálnej práce FF UPJŠ)
11. júna 2019 Deň otvorených dverí Univerzity tretieho veku
29. mája 2019 Diskusia so Silviou Porubänovou o zosúlaďovaní pracovného a rodinného života a o rodovej rovnosti nielen v akademickom prostredí (Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ)
24. mája 2019 Slávnostné odovzdávanie prestížnych Nemeckých jazykových diplomov 2. stupňa (Katedra germanistiky FF UPJŠ)
20. – 24. mája 2019 Týždeň otvorených dverí pre gymnáziá na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ
21. mája 2019 Prednáškový cyklus: Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia. Vernisáž výstavy. (Katedra histórie FF UPJŠ)
16. – 17. mája 2019 Medzinárodná vedecká konferencia: Slovensko – Európa – Svet (Katedra politológie FF UPJŠ)
14. mája 2019 Prednášky na tému Edukace nadaných dětí za účasti zahraničného hosťa – Mgr. Evy Machů, Ph.D. (Katedra pedagogiky FF UPJŠ)
13. mája 2019 Prezentácia kníh Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach (Katedra histórie FF UPJŠ)
13. mája 2019 Interdisciplinárny workshop na tému „Rozvíjíme profesní kompetence vysokoškolského učitele (doktoranda)“ (Katedra pedagogiky FF UPJŠ)
9. mája 2019 Čítanie a rozhovory s Janou Juráňovou (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
6. mája 2019 Baroková latinčina prednáška doc. PhDr. Lubora Kysučana, Ph.D., z FF OU (Katedra klasickej filológie FF UPJŠ)
3. mája 2019 Inaugurácia dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc.
30. apríla 2019 #trashtag – výzva, ktorá obehla svet. Pridajte sa a pomôžte vyčistiť okolie Hornádu (Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ)
29. apríla 2019 Diskusia na tému Je internet hrozbou pre demokraciu? (Katedra politológie FF UPJŠ)
29. apríla 2019 Darujme Zemi: prvý ročník etiKina (Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ)
25. apríla 2019 Diskusia: 15 rokov v EÚ, diskutujúci: Mikuláš Dzurinda a Ján Figeľ (Katedra politológie FF UPJŠ)
24. apríla 2019 Diskusia k filmu Dva dni, jedna noc (Katedra psychológie FF UPJŠ)
8. apríla 2019 Predvolebné zhromaždenie akademickej obce FF UPJŠ – voľby kandidáta na funkciu dekana FF UPJŠ. Voľby kandidáta na funkciu dekana. Dekanské voľno (od 12:00)
3. apríla 2019 Prednáška: pričlenenie Podkarpatskej Rusi k ČSR (Katedra politológie FF UPJŠ)
1. – 4. apríla 2019 urbanHIST Workshop Week (Katedra histórie FF UPJŠ)
1. apríla 2019 Prezentácia ERC grantov (Katedra histórie FF UPJŠ)
27. marca 2019 Si budúci učiteľ? – Si super. Podujatie pre študentov učiteľstva FF a PF UPJŠ.
21. marca 2019 Krajské kolo predmetovej olympiády – dejepis (Katedra histórie FF UPJŠ)
20. marca 2019 Zhromaždenie Akademickej obce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
7. marca 2019 Diskusia: 14. marec 1939 – Out of Memory (Katedra histórie FF UPJŠ)
6. – 8. marca 2019 Vedecko-umelecké sympózium Veda a umenie bez bariér (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
6. marca 2019 Beseda: Južný Kaukaz. Hosť podujatia – Mgr. Alexander Onufrák, PhD. (Katedra politológie FF UPJŠ)
6. marca 2019 Prírodovedecká čajovňa: Príprava budúcich učiteľov – dve strany jednej mince (Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia a Katedra pedagogiky FF UPJŠ)
6. marca 2019 Voľby do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach (2019 – 2023)
5. marca 2019 MDŽ 2019 : Ženy sa čítajú (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Katedra aplikovanej etiky, Katedra politológie a Katedra psychológie FF UPJŠ)
4. – 7. marca 2019 MDŽ 2019 – je to o nás. Cyklus prednášok pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Katedra aplikovanej etiky, Katedra politológie a Katedra psychológie FF UPJŠ)
18. februára 2019 Informačné stretnutie študentov 1. ročníka Bc. štúdia
14. februára 2019 Krajské kolo predmetovej olympiády – nemčina (Katedra germanistiky FF UPJŠ)
13. februára 2019 Krajské kolo predmetovej olympiády – angličtina (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
12. februára 2019 Aktuálne otázky morfológie a syntaxe (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
12. februára 2019 Krajské kolo predmetovej olympiády slovenčina (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
9. februára 2019 Ples Filozofickej fakulty UPJŠ
8. februára 2019 Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
7. februára 2019 Seredské svedectvá (Katedra histórie FF UPJŠ)
7. februára 2019 Krajské kolo predmetovej olympiády Ľudské práva
6. – 7. februára 2019 Aktualizačné kontinuálne vzdelávanie v programe univerzálnej prevencie užívania návykových látok „Unplugged“ (Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ)
4. februára 2019 Aby nás ucho neklamalo – Praktické využite fonetiky vo výučbe jazykov (LICOLAB)
19. decembra 2018 Prezentácia knihy Mgr. Petra Fedorčáka, PhD., Tuka proti republike (Katedra histórie FF UPJŠ)
17. decembra 2018 Predvianočné stretnutie zamestnancov FF UPJŠ
13. decembra 2018 Alumni Club KAA FF UPJŠ (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
13. decembra 2018 Stretnutie Klubu učiteľov angličtiny (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
12. decembra 2018 Voľby do Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023
6. decembra 2018 Literárna diskusia: Balla a Vadas (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v spolupráci s Univerzitnou knižnicou UPJŠ)
6. decembra 2018 Supervízne stretnutie absolventiek školskej psychológie (Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ
5. decembra 2018 Mikulášska nádielka
4. – 5. decembra 2018 Seminár pre učiteľov – Aktuálne výzvy vyučovania dejepisu (Katedra histórie FF UPJŠ)
3. decembra 2018 Prednáška nositeľa Pulitzerovej ceny Iana Johnsona
30. novembra 2018 Sociálne riziká v spoločnosti XXI. storočia – vedecká konferencia v rámci 7. ročníka Košických dní sociálnej práce (Katedra sociálnej práce FF UPJŠ)
29. novembra 2018 Prednáška amerického veľvyslanca Adama Sterlinga k 100. výročiu slovensko-amerických vzťahov: Odvaha byť slobodní (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
27.- 28. novembra 2018 Interaktívna prednáška Slovenský národný korpus – vyhľadávanie v písaných korpusoch (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
22.- 23. novembra 2018 VIII. ročník Košických politologických dialógov, vedecká konferencia „Kam kráčaš Európa: Kam kráčaš demokracia“ (Katedra politológie FF UPJŠ)
22. novembra 2018 Prijatie študentov dekankou pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva
20.- 21. novembra 2018 Literárnovedné prednášky doc. PhDr. Jana Vorla, Ph.D., z Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
19. novembra 2018 Interpretačné popoludnie – Láska na modro. Hosť: Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
16. novembra 2018 Interdisciplinárny workshop na tému Eticko-ekologická a environmentálna profilácia odborníkov pre spoločenskú prax – ekogramotnosť (Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ)
15. novembra 2018 Konferencia Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia (Katedra histórie FF UPJŠ)
14. novembra 2018 Menšinová politika v strednej Európe po studenej vojne – hosťovská prednáška veľvyslanca JUDr. Jána Gábora (MZVaEZ SR) na Katedre histórie FF UPJŠ
12. novembra 2018 Festival slobody – filmy | diskusie | výstava (FF UPJŠ partnerom podujatia)
8. novembra 2018 Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia
7. novembra 2018 Film očami divákov a tvorcov – premietanie študentských filmov spojené s diskusiou (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
26. októbra 2018 Medzinárodná vedecká konferencia: Aplikovaná etika III – kontext a perspektívy. Ekokriticizmus a ekogramotnosť (Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ)
25. októbra 2018 O rodovej rovnosti v akademickom prostredí – diskusia s doc. PhDr. Marianou Szapuovou, PhD. (FF UK v Bratislave) (Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ)
23. októbra 2018 Návšteva pána Davida Duerdena, diplomata Veľvyslanectva USA na Slovensku, na KAA FF UPJŠ
19. októbra 2018 Qualitative analysis and data in the context of publishing practice – workshop Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ
17.- 18. októbra 2018 LiKE – festival súčasnej literatúry pod záštitou Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach
17.- 18. októbra 2018 Školská psychológia: história a perspektívy – konferencia k 100. výročiu narodenia prof. Jána Hvozdíka a 50. výročiu otvorenia štúdia psychológie na UPJŠ (Katedra psychológie a Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ)
11. októbra 2018 Doplňujúce voľby do Akademického senátu FF UPJŠ
5. októbra 2018 Interaktívna výstava DEJINY TVORÍŠ TY (Katedra histórie FF UPJŠ)
5. októbra 2018 Deň otvorených dverí na UPJŠ v Košiciach
2.- 4. októbra 2018 Akademická angličtina – workshop Centra jazykovej prípravy FF UPJŠ
2.- 3. októbra 2018 Stretnutie s docentkou E. Farkašovou (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie a Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ)
1.- 5. októbra 2018 Stretnutie konzorcia urbanHIST (Katedra histórie FF UPJŠ)
1.- 3. októbra 2018 Prednášky profesora L. Machalu (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
1.- 2. októbra 2018 Konferencia Stretnutie mladých historikov – Young urban(H)IST Conference (Katedra histórie FF UPJŠ)
29. septembra 2018 Slávnostné promócie absolventov magisterských a bakalárskych študijných programov
28. septembra 2018 Európska noc výskumníkov 2018 – Filozofická fakulta zastúpená dvomi prezentačnými stánkami a popularizačnou prednáškou určenou širokej verejnosti
20. septembra 2018 Európsky deň jazykov 2018 s účasťou jazykových katedier FF UPJŠ v Košiciach
19. septembra 2018 Prednáška – Mgr. Jana Pácalová, PhD. (Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave): Praktické skúsenosti s editorstvom a textológiou (na príklade rozprávok) (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
17. septembra 2018 Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019 na UPJŠ v Košiciach
12. septembra 2018 Pedagóg 21. storočia a jeho perspektívy v edukačnej praxi – 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Výchova a vzdelávanie 2018 (Katedra pedagogiky FF UPJŠ)

Študuj na UPJŠ