Prejsť na obsah

Elektronická kronika 2020/2021

3minút, 30sekúnd

 

26. júna 2021 Slávnostné promócie absolventov magisterských študijných programov
11. júna 2021 Online diskusia s doc. Mgr. Markétou Andričíkovou, PhD. v rámci projektu Nebuď hejter, buď kritik! – Kritika literatúry pre deti a mládež (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
8. – 18. júna 2021 Nebuď hejter, buď kritik! – záverečná výstava projektu (najlepšie študentské recenzie a fotointerpretácie) (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
4. júna 2021 Webinár v rámci cyklu odborných podujatí Rozvoj pedagogických a psychologických spôsobilostí učiteľov UPJŠ: Komunikácia učiteľa so študentom so špecifickými potrebami (Katedra pedagogiky a Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ)
12., 19., 26. mája, 2. júna 2021 Edukačný program zameraný na rozvíjanie kritického myslenia – séria online workshopov v angličtine: Critical Thinking for Educated Mind (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
3. mája 2021 Pozvaná prednáška Dr. Davida Livingstona – „Pete Seeger: Svedomie Ameriky a Ladička“ (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
27. apríla 2021 Webinár: Games in English Lessons (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
23. apríla 2021 Online prednáška prof. Dr. Maríny Šimákovej Spevákovej, mim. prof., z Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade na tému Podoby slovenskej literatúry v Srbsku a literárna situácia v období postmodernizmu (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
31. marca 2021 Online prednáška Preklad a prekladateľské nástroje v Európskej komisii (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
29. marca 2021 Krajské kolo Olympiády francúzskeho jazyka (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
23. marca 2021 Online prednáška Dnešné Slovensko očami redaktora denníka Le Monde(Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
17. marca 2021 Online prednáška Ako si (vy)budovať kariéru prekladateľa v európskych inštitúciách(Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
8. marca 2021 „Ja som tú poéziu žila“ – online prednáška doc. PaedDr. Ivice Hajdučekovej, PhD., o živote a tvorbe Maše Haľamovej (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
2. marca 2021 Teória literatúry pre maturantov – online stretnutie s literárnym vedcom a prodekanom FF UPJŠ prof. PhDr. Mariánom Andričíkom, PhD. (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
12. februára 2021 Virtuálny Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
12. februára 2021 Krajské kolo Olympiády v slovenskom jazyku (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
10. februára 2021 Krajské kolo Olympiády anglického jazyka (Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
9. februára 2021 Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku (Katedry germanistiky FF UPJŠ)
19. januára 2021 Online prednáška Literatúra ako súčasť sociálneho diskurzu (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
8. januára – 4. februára 2021 Nebuď hejter, buď kritik! – séria online stretnutí (nielen) o literárnej kritike (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
17. decembra 2020 Workshop Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku: Interview o výsledkoch výskumu (Katedra histórie a Katedra politológie FF UPJŠ)
11. decembra 2020 Archívny a verzologický výskum poézie Maše Haľamovej – online prednáška (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
4. decembra 2020 Košické politologické dialógy 2020: Začiatok dekády zmien? – medzinárodná online konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov (Katedra politológie FF UPJŠ)
18. – 19. novembra 2020 Online konferencia Stretnutie mladých historikov X.: Hranice v priestore a čase (Katedra histórie FF UPJŠ)
17. novembra 2020 Deň študentstva 2020: Vedenie Filozofickej fakulty UPJŠ diskutovalo online so zástupcami študentov
12. novembra 2020 Druhý „virtuálny spíker amerického veľvyslanectva“ na KAA FF UPJŠ – Bradley M. Gardner
28. októbra 2020 Online diskusia KAA FF UPJŠ s prof. Jeniffer Thomas, hostkou Veľvyslanectva USA na Slovensku
27. októbra 2020 Virtuálny spíker veľvyslanectva – nová schéma v rámci spolupráce KAA FF UPJŠ a Veľvyslanectva USA na Slovensku
28. septembra 2020 Doplňujúce voľby do AS FF UPJŠ
21. septembra 2020 Slávnostné otvorenie akademického roka 2020/2021 (online)

Študuj na UPJŠ