Prejsť na obsah

Elektronická kronika 2021/2022

7minút, 28sekúnd
2. júla 2022 Slávnostné promócie absolventov magisterských študijných programov
23. – 26. júna 2022 Šiesty ročník medzinárodnej konferencie Slovotvorné teórie VI a Typológia a univerzálie v slovotvorbe V (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
8. júna 2022 Beseda a prekladateľský workshop s básnikom, prekladateľom a publicistom Jánom Štrasserom: O preklade s Jánom Štrasserom (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
25. mája 2022 Jeden deň vysokoškoláka na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach
23. – 27. mája 2022 Maturitný týždeň otvorených dverí na KAA FF UPJŠ (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
20. mája 2022 Košické politologické dialógy 2022. PraVdou proti praUde: „Nie je to pravda, ale mohla by byť“. Medzinárodná konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov. (Katedra politológie FF UPJŠ)
20. mája 2022 Online prednáška pre doktorandov realizovaná v rámci popularizácie vedy v projekte APVV-19-0244, Dr. Marína Šimáková Speváková, mim. prof.: Vybrané kontexty slovenskej literatúry v Srbsku – so zameraním na literárnovedný výskum (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
16. – 19. mája 2022 Kariérny a klubový týždeň na KAA FF UPJŠ (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
13. mája 2022 Online prednáška pre doktorandov realizovaná v rámci popularizácie vedy v projekte APVV-19-0244, prof. M. Harpáň: Teoretické a metodologické aspekty novšej slovenskej literárnej vedy (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
11. – 12. mája 2022 Košické filozofické dni: Filozofia v živote – život vo filozofii (Katedra filozofie FF UPJŠ)
2. mája 2022 Diskusia s Mgr. Jakubom Drábikom, PhD. (SAV): Fašizmus, nacizmus a propaganda (Katedra politológie FF UPJŠ)
27. apríla 2022 Prednáška doc. PhDr. Dany Balákovej, PhD.: Z výskumu biblickej frazeológie (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
27. apríla 2022 Prezentácia Tamary Sternberg-Greller: Food and culture, an american journey (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
27. apríla 2022 Webinár: Kariérové poradenstvo v praxi učiteľa (Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ)
26. apríla 2022 Diskusia s Vladimírou Marcinkovou: Vojna na Ukrajine, implikácie, perspektívy a scenáre vývoja (Katedra politológie FF UPJŠ)
26. apríla 2022 Beseda s vydavateľom K. K. Bagalom a s autormi M. Vadasom a L. Keratom (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
25. apríla 2022 Prednáška doc. Sergeja Nezhurbidu, LL.D.: Multiculturalism in Austrian Bukovina (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
25. apríla 2022 Prednáška z praxe: Výroba audiovizuálneho prekladu v praxi (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
22. apríla 2022 Online prednáška pre doktorandov realizovaná v rámci popularizácie vedy v projekte APVV-19-0244, Dr. D. Hučková: Symbolická imaginácia a jej dosah na druhovo-žánrovú skladbu slovenskej literárnej moderny (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
21. apríla 2022 Online prednáška Dr. Hilly Karas: Hebrew (Re)Translations of the Bible (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
21. apríla 2022 Prednáška Univ.-Prof. Dr. Floriana Stegera (Univerzita Ulm): O význame Galénovho diela Optimus medicus philosophus pre dnešnú medicínu (Katedra klasickej filológie FF UPJŠ a Slovenská jednota klasických filológov)
13. apríla 2022 Metodický deň pre učiteľov a študentov histórie: Ako učiť o holokauste dnes (Katedra histórie FF UPJŠ)
11. apríla 2022 Online prednáška prof. Susan Barone, Ph.D., a prof. Lisy Russell-Pinson, Ph.D. – Performance & Wellness: Strengthening the Graduate Writer (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
8. apríla 2022 Online prednáška pre doktorandov realizovaná v rámci popularizácie vedy v projekte APVV-19-0244, prof. J. Gbúr: Literárnovedný profil Hviezdoslavovho diela (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
6. apríla 2022 Webinár: Kariérové poradenstvo v praxi učiteľa (Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ)
6. apríla 2022 Hybridná prednáška Ellie James: Women on US Supreme Court (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
30. marca 2022 Beseda s Andrejom Bánom, reportérom, publicistom, fotografom a humanitárnym pracovníkom (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
25. marca 2022 Online prednáška pre doktorandov, realizovaná v rámci popularizácie vedy v projekte APVV-19-0244, prof. P. Káša: P. J. Šafárik v kontexte stredoeurópskej literatúry a vzdelanosti (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
23. marca 2022 Stretnutie so študentmi učiteľstva: Učiteľ a jeho učiteľský základ včera, dnes a zajtra (očami študentov učiteľstva) (Katedra pedagogiky a Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ)
18. marca 2022 Online prednáška pre doktorandov, realizovaná v rámci popularizácie vedy v projekte APVV-19-0244, Dr. P. Getlík: Vtelený film – recepcia audiovizuálneho diela (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
17. marca 2022 Webinár Voodoo a Hoodoo, mágia a náboženstvo medzi Afroameričanmi, prednášajúci: profesor Jeffrey E. Anderson (Katedra anglistiky a amerikanistiky a Katedra histórie FF UPJŠ)
16. marca 2022 Stretnutie s absolventmi učiteľstva: Učiteľ a jeho učiteľský základ včera, dnes a zajtra (očami absolventov učiteľstva) (Katedra pedagogiky a Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ)
15. marca 2022 Online prednáška Viacaspektovo o sotáckych nárečiach, prednášajúca: doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. (SJS pri Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
15. marca 2022 Beseda s Janou Teššerovou – sprievodné podujatie výstavy Krajina, ktorá nezabúda (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
4. marca 2022 Výstava s besedou: Krajina, ktorá nezabúda (výstava trvá do 31. 3. 2022) (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
28. februára 2022 Webinár v rámci cyklu odborných podujatí Rozvoj pedagogických a psychologických spôsobilostí učiteľov UPJŠ: Reflexívny prístup v pedagogickej činnosti vysokoškolského učiteľa (Katedra pedagogiky a Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ)
16. februára 2022 Krajské kolo Olympiády nemeckého jazyka (Katedra germanistiky FF UPJŠ)
15. februára 2022 Krajské kolo Olympiády francúzskeho jazyka (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
11. februára 2022 Krajské kolo Olympiády v slovenskom jazyku (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)
11. februára 2022 Virtuálny Deň otvorených dverí FF UPJŠ 2022
8. februára 2022 Krajské kolo Olympiády anglického jazyka (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
4. januára 2022 Online stretnutie riešiteľského tímu APVV-15-0307 a členov Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ s výskumníkmi, pedagógmi a študentmi Katedry prekladateľstva a tlmočníctva Univerzity Bar Ilan
6. decembra 2021 Pozvaná prednáška doc. Dr. Michaely Weiss na tému Nech je to nové, nech je to britské!: Pound a Eliot ako zakladatelia modernej poézie (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
30. novembra 2021 Voľby do Študentskej internátnej rady UPJŠ v Košiciach
26. novembra 2021 Aktuálny ročník Košických dní sociálnej práce bol venovaný metanoi v teórii a praxi sociálnej práce (Katedra sociálnej práce FF UPJŠ)
26. novembra 2021 Košické politologické dialógy 2021: Medzi právnym štátom a bezprávím – online konferencia (Katedra politológie FF UPJŠ)
22. novembra 2021 Deň študentstva 2021: Vedenie Filozofickej fakulty UPJŠ diskutovalo online so zástupcami študentov fakulty
27. októbra 2021 Diseminačný a popularizačný seminár k výstupom projektu VVGS-2020-1637 Udržateľná inštitucionálna zmena prostredníctvom plánov rodovej rovnosti na malých a stredných univerzitách (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
21. – 23. októbra 2021 9. konferencia SELICUP: Globálne a lokálne v postmileniárnej Európe (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
19. – 20. októbra 2021 11. ročník doktorandskej konferencie – Stretnutie mladých historikov XI.: Poznanie, spoločnosť, dejiny (Katedra histórie FF UPJŠ)
18. októbra 2021 FF UPJŠ navštívil veľvyslanec Slovinskej republiky na Slovensku J. E. Gregor Kozovinc
13. októbra 2021 Doplňujúce voľby do AS FF UPJŠ
1. októbra 2021 Medzinárodná vedecká konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov – Pandémia & demokracia: „Budúcnosť demokracie v postcovidovej dobe“ (Katedra politológie FF UPJŠ)
27. septembra – 1. októbra 2021 Medzinárodná konferencia „From Peace to War, from War to Peace/Conflict Initiation and Termination: Implications for Policy Makers” (Katedra histórie FF UPJŠ)
25. septembra 2021 Slávnostné promócie absolventov bakalárskych a magisterských študijných programov
20. septembra 2021 Stretnutie v rámci študentského projektu Meet the Citizen 2.0 (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ)
20. septembra 2021 Slávnostné otvorenie akademického roka 2021/2022 (online)
16. septembra 2021 Európsky deň jazykov 2021 (Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra germanistiky a Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ)

Študuj na UPJŠ