Prejsť na obsah

Podujatia

Alúzie 2024 (vedecká konferencia)

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Alúzie 2024 s podnázvom Metodologické presahy literárnovedného výskumu.Podujatie sa bude konať 15. a 16. apríla 2024 v priestoroch Rektorátu UPJŠ na Šrobárovej 2 v Košiciach – prezenčne v historickej aule a veľkej zasadačke (a virtuálne prostredníctvom MS Teams).Stránka podujatia
8. apríla 2024

Práca tlmočníka v Európskom parlamente

Ako sa ním stane študent tlmočníctva? Prednáška vedúcej slovenskej sekcie tlmočníkov v Európskom parlamente Miroslavy Petrovskej.  Slovenské tlmočnícke oddelenie v Európskom parlamente vzniklo v roku 2003 , teda ešte pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. V Európskom parlamente pracujú špičkoví konferenční tlmočníci, ktorých možno na základe typu ich pracovného pomeru rozdeliť do dvoch kategórií: je to tlmočník … Čítať ďalej
27. marca 2024

Koncept elít a česko-slovenský kontext

Dňa 16. apríla 2024 sa na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutoční pracovné stretnutie Česko-slovenskej komisie historikov a nasledujúci deň – 17. apríla 2024 – seminár organizovaný komisiou, Katedrou histórie FF UPJŠ (v rámci projektu VEGA prof. PaedDr. Martina Pekára, PhD.) a ďalšími partnermi. Seminár finančne podporil aj Medzinárodný vyšehradský fond. Otvorí ho veľvyslanec Českej republiky na Slovensku JUDr. Rudolf Jindrák. Program
21. marca 2024

20 rokov slovenčiny v EÚ

Pozývame vás na zaujímavé podujatie, na ktorom si pripomenieme 20. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie a budeme diskutovať o budúcnosti a príležitostiach, ktoré EÚ ponúka mladým ľuďom ovládajúcim viacero európskych jazykov.Na podujatí vystúpia špičkoví odborníci a vedúci predstavitelia slovenských jazykových služieb európskych inštitúcií (Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, Centra pre preklad a Súdneho dvora) a prídu … Čítať ďalej
18. marca 2024

Herstory: ženy – pedagogičky – vedkyne

Katedra histórie FF UPJŠ a študentský spolok Universitas pozývajú na diskusiu o hľadaní balansu medzi pracovným a osobným životom.Diskutujúce: Mgr. et Mgr. Mária Fedorčáková, PhD., a Mgr. Alexandra Šimoňáková (stredoškolská učiteľka, absolventka KH FF UPJŠ).Po skončení diskusie je naplánovaný „book swap“ s jediným pravidlom: môžete si vziať toľko kníh, koľko prinesiete (odborné knihy, beletria…).
15. marca 2024

Svetlo v puklinách. Byť ženou v čase holokaustu

Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – pri príležitosti 85. výročia vzniku Slovenského štátu a mesiaca žien v histórii – sprístupní výstavu venovanú ženám počas holokaustu. Výstava bude inštalovaná v priestoroch katedry v budove Platón na Moyzesovej 9 v Košiciach od 14. marca do 12. apríla 2024.Výstavu vytvorilo Oddelenie putovných výstav, Múzejné oddelenie Inštitútu Yad Vashem v Jeruzaleme a jej prezentáciu … Čítať ďalej
11. marca 2024

Študuj na UPJŠ