Prejsť na obsah

Medzi ideálom a realitou: Kam kráčaš demokracia

23. novembra 2023
Historická aula Rektorátu UPJŠ

Vedecká konferencia v rámci XII. roč. Košických politologických dialógov
Termín prihlásenia: 6. 11. 2023
Organizátor: Katedra politológie FF UPJŠ

Pozvánka a organizačné pokyny


Študuj na UPJŠ