Prejsť na obsah

Rozvrh hodín

0minút, 48sekúnd

Zoznam skratiek v RH

Typ výučby:
P – prednáška
C – cvičenie
S – seminár

Pravidelnosť:
TYZ – týždenne
P.T. – párny kalendárny týždeň
N.T. – nepárny kalendárny týždeň
BLK – blokovo
JDN – jednorázovo

Označenie miestnosti: napr. AA0S1
1. znak – príslušnosť k fakulte
2. znak – budova
3. znak – poschodie
4. znak – typ miestnosti
5. znak – poradové číslo miestnosti

Vybrané budovy:
AA – Aristoteles, Moyzesova 9
AK – ul. Dr. Kostlivého (miestnosť AK0A7)
AP – Platón, Moyzesova 9
AS – Sokrates, Moyzesova 9

RB – Moyzesova 11 (areál rektorátu, napr. miestnosť RB0A5)
RE – Moyzesova 11 (areál rektorátu, napr. miestnosť RE0A6)

SA – Park Angelinum 9
SJ – Jesenná 5

UE – telocvičňa T1 – Park Angelinum 9
UD – telocvičňa T2 – Moyzesova 11 (areál rektorátu)
UB – telocvične T3, T4 – Ondavská 21 (vedľa budovy ÚTVaŠ)
UC – telocvičňa T5 – Ondavská 21 (za tenis. kurtami)

Typ miestnosti:
P – poslucháreň
S – seminárna miestnosť
L – laboratórium
C – počítačová miestnosť
A – aula

 


Študuj na UPJŠ