Prejsť na obsah

Arbitráž

1minút, 13sekúnd

     Viedenská arbitráž v novembri 1938, v dôsledku ktorej stratilo Slovensko rozsiahle južné pohraničné oblasti v prospech Maďarska, sa priamo dotkla i mesta Košice. Tie boli spolu s ďalším územím odstúpené horthyovskému Maďarsku po medzinárodnom arbitrážnom rozhodnutí Nemecka a Talianska. Zmeny hraníc sa pritom priamo dotkli miestneho slovenského obyvateľstva, ktoré sa zo dňa na deň ocitlo pod vládou maďarského režimu.
     Dokument Arbitráž z produkcie Ústavu pamäti národa, premietaný v rámci cyklu Diskusných večerov Ústavu pamäti národa a Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach, zachytáva osudy a spomienky účastníkov Viedenskej arbitráže z novembra 1938 a mapuje postoje horthyovského Maďarska k obyvateľom južného Slovenska.
     Podujatie sa uskutočnilo 18. mája 2016 v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Na akcii sa organizačne podieľal aj Spolok študentov histórie UPJŠ v Košiciach – Ecce Historia a finančne ju podporili Slovenská historická spoločnosť pri SAV a Historický ústav SAV.
     Súčasťou projekcie dokumentu bola diskusia s historikmi Mgr. Zuzanou Tokárovou, PhD. (Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) a Mgr. Jánom Mitáčom (Ústav pamäti národa).
     Akciu približujeme krátkou fotoreportážou.

Text: Mgr. Zuzana Tokárová, PhD.
Foto: Mgr. Lukáš Katriňák


Študuj na UPJŠ