Prejsť na obsah

Beseda s prozaikom Máriusom Kopcsayom

0minút, 47sekúnd

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach privítala 7. 4. 2016 v Univerzitnej knižnici známeho vydavateľa súčasnej slovenskej literatúry – Kolomana Kertésza Bagalu. Na našu fakultu sa vrátil po vyše roku a okrem tradičnej knižnej nádielky priviedol predovšetkým Máriusa Kopcsaya, ktorému vydal nový román Asvabaždénie. V diskusii o deviatej Kopcsayovej knihe sa poslucháči dozvedeli, prečo hrdinstvo v literatúre už vyšlo z módy, ako facebook ovplyvňuje poetiku či kde sú hranice medzi konšpiračnou teóriou a umeleckým textom. Zážitok pre divákov nepochybne ponúklo i dramatizované autorské čítanie. K vydarenej akcii prispeli aj diskusné vklady Stanislava Rakúsa, ktoré literárnokriticky reflektovali Kopcsayovu prózu. Besedu moderoval Marián Andričík a mala u študentov pozitívny ohlas.

Text: Jakub Souček
Fotografie: Vladimír Fabian


Študuj na UPJŠ