Prejsť na obsah

Prednáška odborníka z praxe KAA FF UPJŠ Mgr. Romana Gajdoša na Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach

1minút, 8sekúnd

 

Dňa 6. mája 2019 sa na Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach uskutočnila interaktívna prednáška o fungovaní Európskej únie a o zastúpení členských štátov v jej inštitúciách. Dostala symbolický názov Brusel sme my!
Odborník z praxe, lektor na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Mgr. Roman Gajdoš vysvetlil postup prijímania európskej legislatívy v Rade EÚ a Európskom parlamente. V oboch inštitúciách navrhujú volení predstavitelia členských štátov obsahové zmeny a o dokumentoch následne hlasujú.
V diskusii bola reč o najrôznejších výhodách nášho členstva v EÚ. Popri známych programoch pre študentov, ako je napr. Erasmus+, sa hovorilo aj o spolupráci súdnych orgánov členských štátov, vďaka ktorej sa spravodlivosť presadzuje efektívnejšie a rýchlejšie prostredníctvom vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí. Z debaty tiež vyplynulo, že väčšina študentov s volebným právom sa v nadchádzajúcich voľbách chystá k volebným urnám, pretože veľmi citlivo vníma zničujúcu hrozbu nárastu zastúpenia extrémistických a antisystémových strán v Európskom parlamente.

Mgr. Roman Gajdoš
odborník z praxe na KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ