Prejsť na obsah

Cesty nádeje

1minút, 2sekúnd

     V rámci cyklu diskusných večerov Ústavu pamäti národa a Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v stredu 20. apríla 2016 v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach uskutočnila projekcia dokumentárneho filmu Cesty nádeje. Dokument z produkcie ÚPN je svedectvom záchrany východoslovenských Židov z Medzilaboriec, ktorí sa v čase deportácií židovského obyvateľstva zo Slovenska počas druhej svetovej vojny zachránili vo vlakoch s uhlím.
     Projekcia filmu bola spojená s diskusiou s pozvanými odbornými hosťami, historikmi doc. ThDr. Petrom Borzom, PhD. (Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove) a doc. PaedDr. Martinom Pekárom, PhD. (Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach).
     Židovská problematika a antisemitizmus sa dnes čoraz viac dostávajú do pozornosti širokej verejnosti, čo potvrdzuje aj fakt, že akcia sa stretla s nezvyčajným úspechom a vzbudila neobvyklý záujem medzi študentmi histórie i košickou verejnosťou. Dokladom toho je mimoriadne vysoká účasť a horlivá diskusia.
     Akciu približujeme krátkou fotoreportážou.

Text: Mgr. Zuzana Tokárová, PhD.
Foto: Mgr. Lukáš Katriňák


Študuj na UPJŠ