Prejsť na obsah

Diskutovali sme so sociologičkou Silviou Porubänovou

0minút, 54sekúnd

 

Na pôde našej univerzity sme 29. mája 2019 privítali sociologičku, riaditeľku Inštitútu pre výskum práce a rodiny v Bratislave, expertku na rodovú rovnosť, antidiskrimináciu a ľudské práva PhDr. Silviu Porubänovú.
Nosnou témou diskusie boli otázky zosúlaďovania pracovného a osobného života, práce a rodiny mužov a žien, a to nielen v akademikom prostredí. Diskusia bola veľmi inšpiratívna a otvorila mnoho otázok, námetov a postrehov v danej oblasti.
Veríme, že podujatie tohto formátu nebolo posledné, lebo otváranie priestoru na diskusiu aj o týchto otázkach nesporne patrí k univerzitnej atmosfére, keďže samotná univerzita sa spolupodieľa na tvorbe podmienok pre prax zosúlaďovania pracovných a osobných životov svojich zamestnankýň a zamestnancov.
Diskusné stretnutie sa uskutočnilo pod záštitou Komisie pre rodovú rovnosť na UPJŠ a v rámci projektu VVGS „Tvorba Plánu pre rodovú rovnosť na UPJŠ“.

Mgr. Adriana Jesenková, PhD.
Katedra aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ