Prejsť na obsah

Deň otvorených dverí na KAA FF UPJŠ/ Open House at BAS FF UPJŠ

1minút, 39sekúnd

 

Dňa 4. októbra 2019 sa konal Deň otvorených dverí Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v priestoroch Filozofickej fakulty UPJŠ v budove Platón, kde sa prezentovala aj Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ.
Študentky a študenti, ktorí prejavili záujem o štúdium na našej katedre, si mohli nielen pozrieť priestory KAA FF UPJŠ, ale aj vyskúšať si jej vybavenie. V úvodnej prezentácii katedra predstavila jednotlivé študijné programy, možnosti mobilít programu Erasmus+, testovacie centrum a svoje klubové a kariérne aktivity. Záujemcovia mali priestor aj na otázky, na ktoré odpovedali absolventi katedry, jej súčasní doktorandi a študenti magisterských študijných programov. Počas doobedia si záujemcovia mali možnosť otestovať svoju angličtinu a francúzštinu a navštívili aj naše moderné tlmočnícke laboratórium, kde si mohli vyskúšať aj profesionálne tlmočnícke kabíny.
Dúfame, že sme vytvorili skvelý dojem na záujemcov o štúdium, ktorých bolo takmer 80, a že s mnohými sa ešte uvidíme na ďalších DOD alebo v prvom ročníku o rok.

Mgr. Dominika Mohňanská
doktorandka KAA FF UPJŠ

On October 4th, 2019 Pavol Jozef Šafárik University in Košice organised Open House in its premises. The Department of British and American Studies, Faculty of Arts welcomed almost 80 students and their teachers and parents. The students had the opportunity to get information about the study programmes of the Department, the Erasmus+ programme mobilities, testing centre, club and career activities from the students and alumni of the Department, and they could test themselves in English and French, and try interpreters’ booths.
We believe the students enjoyed the time spent at our Department and we are looking forward to their future visits during open house days in February and May 2020.

Dominika Mohňanská, M.A.
PhD student of BAS FF UPJŠ

Foto/Photo: Marián Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ