Prejsť na obsah

Ekodivadlo a rozprávkové mestečko Katedry aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

2minút, 40sekúnd

V areáli košického Kulturparku sa 22. mája 2016 uskutočnil Športový deň detí Magistrátu mesta Košice. Pod taktovkou Katedry aplikovanej etiky FF UPJŠ, jej študentov a divadla študentov aplikovanej etiky ĎAL-EKO-HĽAD bolo súčasťou športového dňa zaujímavé a netradičné rozprávkové mestečko a dve interaktívne divadelné predstavenia pre deti zamestnancov košického magistrátu.

     Kulturpark a jeho vonkajšie priestory sa počas májovej nedele premenili na dve živé detské mestečká: olympijské a rozprávkové. Zaujímavé aktivity a stanovištia v rozprávkovom mestečku v podaní študentov Katedry aplikovanej etiky FF UPJŠ boli pripravené pre deti všetkých vekových kategórií – od tých najmenších až po deti staršieho školského veku. Niesli sa nielen v znamení hier a zábavy, ale aj v znamení environmentálnej výchovy. Do hier a aktivít sa nezapájali len deti, pre ktoré boli hry a predstavenia pripravené, ale v role pozorného publika sa ocitli aj ich rodičia, starí rodičia alebo zamestnanci magistrátu, ktorí boli hosťami.
     Súčasťou tohto netradičného dňa detí, ktorý zahájil primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, boli aj dve interaktívne predstavenia divadla študentov aplikovanej etiky ĎAL-EKO-HĽAD. Neprofesionálne autorské divadlo, alebo inak aj zdieľané divadlo študentov aplikovanej etiky, ktorí prostredníctvom malých javiskových foriem, satiry a príbehov poukazujú na morálne a spoločenské problémy súčasného sveta, predstavilo dva príbehy.
     Prostredníctvom príbehov študenti aplikovanej etiky už neraz preukázali, že dokážu uchopiť bytie cez rôzne sféry a prostredníctvom rôznych formátov, aj prostredníctvom narácie, v ktorej pulzuje zmysel prírodného sveta, jeho estetické aj ekologické hodnoty. Tentoraz to boli príbehy pre deti. Prvým bol príbeh O delfínke Kalamitke venovaný Svetovému dňu migrácie rýb (World Fish Migration Day 2016) a bol určený pre predškolákov. V druhom príbehu nazvanom Ostrov zrkadliacich jazier účinkovali živly Zeme – víly ohňa, vzduchu, vody a pôdy, aby deti zaviedli na Ostrov zrkadliacich jazier, na ktorom žije Terra – patrónka a víla Zeme. Tá deťom pomáhala hľadať recept na záchranu planéty Zem, ktorá je vyčerpaná, unavená a potrebuje našu pomoc. Príbeh, ktorý sa odohrával na javisku v parku, sledovalo sedemdesiat detí staršieho aj mladšieho školského veku. V interaktívnom formáte mohli deti preukázať svoje znalosti a schopnosti týkajúce sa nášho vzťahu k prírode a životnému prostrediu.

Divadelný súbor Ďalekohľad je autorské divadlo, v ktorom účinkujú neprofesionáli – mladí herci, študenti a študentky aplikovanej etiky, ktorí realizujú vlastné autorské hry. Divadlo má vo svojom repertoári mikropríbehy pre malých aj veľkých, ktoré majú jeden spoločný motív – sú ekologicko-etické, to značí, že sa všetky týkajú vzťahu človeka a prírody, človeka a Zeme.

PhDr. Andrea Klimková, PhD.
Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ