Prejsť na obsah

EU Careers Ambassador tréning v Bruseli

3minút, 11sekúnd

 

Počas prvého októbrového víkendu som mal možnosť zúčastniť sa – s vyše stovkou mladých ľudí z celej Európskej únie – na tréningu v Bruseli v rámci programu EU Careers Ambassador. Jeho cieľom bolo naučiť nás viac o EÚ – o možnostiach kariéry, ale aj o tom, ako ju efektívne spropagovať študentom a potenciálnym záujemcom. Je totiž veľmi dôležité, aby v inštitúciách EÚ pracovali šikovní a ambiciózni ľudia, a preto tento program vidí práve v študentoch veľký potenciál a budúcnosť únie.

V piatok 5. októbra 2018 som využil možnosť prehliadky Stáleho zastúpenia SR pri EÚ. Spolu so študentkou z Banskej Bystrice sme si vypočuli, ako naše zastúpenie v Bruseli funguje a čo je jeho úlohou. Ako nesporný prínos tréningu vnímam skutočnosť, že sa odohrával v srdci EÚ, teda práve v Bruseli. Rád konštatujem, že je to krásne mesto, čo je ďalšia z mnohých motivácií, prečo uvažovať o kariére alebo stáži v európskych inštitúciách.

Samotný tréning sa začal v sobotu 6. októbra 2018. Mali sme možnosť absolvovať niekoľko zaujímavých prezentácií. Dozvedeli sme sa o výhodách, ktoré práca v inštitúciách EÚ ponúka, a to nielen pre zamestnanca, ale aj pre jeho rodinu. Ďalšia prezentácia bola o ponukách stáží. Zistili sme viac o výberovom procese, ktorý je s tým spojený, aj o tom, ako sa naň najlepšie pripraviť.

Oceňujem aj možnosť diskutovať priamo s ľuďmi, ktorí v úniových inštitúciách pracujú – pri tomto „speed networkingu“ sme mali šancu sa ich opýtať, čo konkrétne robia, ako sa na svoju pozíciu dostali, na ich skúsenosti a mnohé ďalšie detaily. Pri každom stole sme mohli stráviť len desať minút, takže čas nám vždy veľmi rýchlo ubehol a neraz nám ostalo veľa otázok, ktoré sme nestihli položiť. Následne sme mali možnosť rozprávať sa s ambasádormi. Poradili nám, ako najlepšie zvládať funkciu a povinnosti, a podelili sa s nami o skúsenosti, ktoré získali počas svojho pôsobenia.

Aj v nedeľu sme mali pútavé prednášky, napr. o tom, ako správne vystupovať počas prezentácií (prednášala profesionálna trénerka v Európskej komisii a expertka na verejné vystupovanie) či o sociálnych médiách. Inšpiratívny bol aj príhovor riaditeľa projektu EU Careers Ambassador.

Ako som sa už zmienil, celý víkend bol veľmi podnetný a poučný. Dozvedel som sa ešte viac o možnostiach kariéry v EÚ a spoznal som mnoho mladých ľudí, ktorým budúcnosť EÚ nie je ľahostajná a ktorí ju chcú spraviť lepšou.

Zároveň by som sa chcel poďakovať Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach a menovite pani prodekanke pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Renáte Panocovej, PhD., že som dostal túto možnosť.

Verím v EÚ a vidím v nej budúcnosť a lepší život, či už pre Slovensko alebo Európu ako celok. Dúfam, že sa s mnohými z vás stretnem na rôznych akciách, ktoré mám v pláne. Takisto som vám k dispozícii na akékoľvek otázky ohľadom práce alebo stáže v Európskej únii na: eucareers.upjs@gmail.com

Bc. Dominik Bujňák
FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ