Prejsť na obsah

Fakulta v médiách 2017

36minút, 54sekúnd

26. 12. 2017
Dielo Stratený raj od Johna Miltona sa dočká slovenského prekladu
– na prácu súvisiacu s prebásnením anglického diela do slovenčiny sa podujal literárny vedec, básnik a prekladateľ, prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.; Hlavné.sk
https://hlavne.sk/koktail/dielo-strateny-raj-od-johna-miltona-sa-docka-slovenskeho-prekladu/

26. 12. 2017
Dielo Stratený raj od Johna Miltona sa dočká slovenského prekladu
– na prebásnenie anglického diela do slovenčiny sa podujal prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.; Dobré noviny
https://www.dobrenoviny.sk/c/119963/dielo-strateny-raj-od-johna-miltona-sa-docka-slovenskeho-prekladu

26. 12. 2017
Jazykovedci UPJŠ v Košiciach sa stali špičkovým vedeckým tímom
– špičkový vedecký tím „Onomaziológia – slovotvorba – typológia“ pôsobí na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Veda na dosah
http://vedanadosah.cvtisr.sk/jazykovedci-upjs-v-kosiciach-sa-stali-spickovym-vedeckym-timom

25. 12. 2017
Paradise Lost by John Milton to be Translated into Slovak
– it is a literary scientist, poet, translator, and vice-dean of the Faculty of Arts at Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Assoc. Prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., who decided to translate the English poem into Slovak; TASR – export servis (EN)
http://195.46.72.16/free/jsp3/search/view/ViewerPure_en.jsp?Document=..%2F..%2FInput_text%2Fonline%2F17%2F12%2Ftbtbexpp02e.dat_190400.1%40Fondy&QueryText

25. 12. 2017
Dielo Stratený raj od Johna Miltona sa dočká slovenského prekladu
– na prácu súvisiacu s prebásnením anglického diela do slovenčiny sa podujal prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.
– TASR – TERAZ Kultúra:
http://www.teraz.sk/kultura/dielo-strateny-raj-od-johna-miltona-slov/299613-clanok.html
– 24 hodín – denník pre všetkých:
http://www.24hod.sk/dielo-strateny-raj-od-johna-miltona-sa-docka-slovenskeho-prekladu-cl557061.html
– Netky.sk:
http://www.netky.sk/clanok/strateny-raj-od-johna-miltona-sa-po-350-rokoch-docka-slovenskeho-prekladu
 Dnesky.sk:
http://www.dnesky.sk/dielo-strateny-raj-od-johna-miltona-sa-docka-slovenskeho-prekladu/

25. 12. 2017
Stratený raj od Johna Miltona sa dočká slovenského prekladu
– pracuje na ňom prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.; Košice:Dnes
https://kosicednes.sk/kultura/dielo-strateny-raj-sa-docka-slovenskeho-prekladu/
http://en.calameo.com/read/00474882951ec8ef5c720

23. 12. 2017
Biblický epos po 350 rokoch preložia do slovenčiny
– do prekladu Miltonovho Strateného raja sa „zahryzol“ literárny vedec, básnik a prekladateľ, v súčasnosti prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.; Korzár – denník Košického kraja
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20725172/biblicky-epos-po-350-rokoch-prelozia-do-slovenciny.html

23. 12. 2017
Stratený raj od Johna Miltona sa dočká slovenského prekladu
– na náročnú prácu súvisiacu s prebásnením anglického barokového klenotu do slovenčiny sa podujal prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.; TASR – Školský servis
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/strateny-raj-od-johna-miltona-sa-dock/39195-clanok.html

20. 12. 2017
Hosť Rádia Regina
– PhDr. Anna Janovská, PhD., z Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v kontaktovej besede na tému „ako zlepšiť vzťahy na pracovisku“; RTVS – Rádio Regina (Východ)
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/811380

20. 12. 2017
Stratený raj od Johna Miltona sa dočká slovenského prekladu
– na náročnú prácu sa podujal prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.; Učiteľské noviny
https://www.ucn.sk/aktuality/strateny-raj-od-johna-miltona-sa-docka-slovenskeho-prekladu

19. 12. 2017
„Stratený raj“ preložia do slovenčiny
– na neľahkú úlohu sa podujal prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.; KošickéSprávy.sk
http://www.kosickespravy.sk/strateny-raj-prelozia-do-slovenciny

19. 12. 2017
Stratený raj od Johna Miltona sa dočká slovenského prekladu
– vďaka iniciatíve prodekana Filozofickej fakulty UPJŠ doc. PhDr. Mariána Andričíka, PhD.
– Hlavné správy – Konzervatívny denník:
https://www.hlavnespravy.sk/strateny-raj-od-johna-miltona-sa-docka-slovenskeho-prekladu/1247442
– InfoMagazín.sk:
https://infomagazin.sk/2017/12/19/strateny-raj-od-johna-miltona-sa-docka-slovenskeho-prekladu/

17. 12. 2017
Obdarovávanie je odjakživa súčasťou ľudských vzťahov
– rozhovor o tom, aké je naše vianočné nákupné správanie a či má význam dávať si dary – s Mgr. Adrianou Jesenkovou, PhD., z Katedry aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Korzár – denník Košického kraja
https://korzar.sme.sk/c/20716554/obdarovavanie-je-odjakziva-sucastou-ludskych-vztahov.html

16. 12. 2017
Odliv ľudí
(Televízne noviny) – Mgr. Alexander Onufrák, PhD., z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na tému migrácie mladých ľudí z východného Slovenska; Televízia Markíza
http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/76232_televizne-noviny

11. 12. 2017
Ministerstvo školstva: Konferencia o vyučovaní slovenčiny v školách s vyučovacím jazykom maďarským
– príklady dobrej praxe a osvedčené postupy vyučovania slovenského jazyka ako cudzieho jazyka účastníkom konferencie poskytla aj doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; ParlamentnéListy.sk
http://www.parlamentnelisty.sk/politika/politici-volicom/Ministerstvo-skolstva-Konferencia-o-vyucovani-slovenciny-v-skolach-s-vyucovacim-jazykom-madarskym-295935

9. 12. 2017
Technika vo svete ženy: Bez čoho sa nezaobídu známe Slovenky?
– článok s vyjadrením Mgr. Lindy Babušík Adamčíkovej z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; SME Žena
https://zena.sme.sk/c/20712823/technika-vo-svete-zeny-bez-coho-sa-nezaobidu-zname-slovenky.html

8. 12. 2017
Na Filozofickej fakulte UPJŠ ukončili výstavu „Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku“
– Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach hostila uplynulý mesiac pozoruhodnú dokumentárnu výstavu; Učiteľské noviny
https://www.ucn.sk/aktuality/na-filozofickej-fakulte-upjs-ukoncili-vystavu-obraz-nepriatela-v-propagande-pocas-ii-svetovej-vojny-na-slovensku

8. 12. 2017
Na Filozofickej fakulte UPJŠ ukončili výstavu „Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku“
– do Košíc sa dostala vďaka iniciatíve Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ; Hlavné správy – Konzervatívny denník
http://www.hlavnespravy.sk/na-filozofickej-fakulte-upjs-ukoncili-vystavu-obraz-nepriatela-v-propagande-pocas-ii-svetovej-vojny-na-slovensku/1234228

5. 12. 2017
Ľabdžibudka
– PhDr. Jozef Puchala, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v unikátnej rozhlasovej relácii vysielanej v nárečí; ŠtuRKo
http://sturko.intrak.upjs.sk/archiv/Labdzibudka/Labdzibudka_2017-12-05.mp3

4. 12. 2017
Správy RTVS o 19:00
(27:47 – 29:55) – Mgr. Linda Babušík Adamčíková z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v príspevku „Najmladší slovenský župan povedie Košický kraj“; Jednotka – RTVS
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/142795

4. 12. 2017
Správy RTVS o 16:00
(10:54 – 12:39) – Mgr. Linda Babušík Adamčíková z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v príspevku „Rastislav Trnka sa ujal funkcie predsedu KSK“; Jednotka – RTVS
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11666/142789

4. 12. 2017
Správy RTVS z regiónov
(01:45 – 03:36) – Mgr. Linda Babušík Adamčíková z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v príspevku „Najmladší župan sa ujal funkcie“; Dvojka – RTVS
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/143045

4. 12. 2017
Košice: Na Filozofickej fakulte UPJŠ organizujú zbierku pre zvierací útulok
– organizátormi sú Študentská rada Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ; Enviroportál.sk
http://www.enviroportal.sk/clanok/kosice-na-filozofickej-fakulte-upjs-organizuju-zbierku-pre-zvieraci-utulok

4. 12. 2017
Domovina (Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin)
– prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., a Mgr. Barbara Kacerová z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v televíznej reportáži z medzinárodnej vedeckej konferencie Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1945 – 1948 a jej dopad na ľudské osudy, ktorá sa uskutočnila 16. – 17. novembra 2017 v Békéšskej Čabe, odvysielaná v rámci magazínu pre slovenskú národnostnú menšinu žijúcu v Maďarsku (00:35 – 14:53); MTVA – TV Duna, Maďarsko
https://www.mediaklikk.hu/video/domovina-2017-12-04-i-adas/

3. 12. 2017
Na Filozofickej fakulte UPJŠ organizujú zbierku pre zvierací útulok
– predvianočnú dobročinnú zbierku organizujú Študentská rada Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ
– TASR – Školský servis:
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/na-filozofickej-fakulte-upjs-organizuj/38757-clanok.html
– Korzár – denník Košického kraja:
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20709730/na-filozofickej-fakulte-upjs-organizuju-zbierku-pre-zvieraci-utulok.html
– Spravodajský portál Košice 24:
http://kosice.dnes24.sk/na-filozofickej-fakulte-upjs-organizuju-zbierku-pre-zvieraci-utulok-285886

1. 12. 2017
Ahoj, Slovensko
(26:18 – 34:22) – doc. PhDr. Marián Andričík, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v televíznom magazíne o živote v regiónoch na tému poézia a mladí ľudia; Dvojka – RTVS
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12251/142683

30. 11. 2017
Sociálne siete a deti
(Televízne noviny) – Mgr. Vladimír Lichner, PhD., z Katedry sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach k novému zákonu o ochrane osobných údajov, podľa ktorého sa budú môcť slovenské deti do 16 rokov prihlásiť na sociálne siete len so súhlasom rodičov; Televízia Markíza
http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/75418_televizne-noviny

30. 11. 2017
Na Facebook budú môcť ísť slovenské deti do 16 rokov len so súhlasom rodičov
– Mgr. Vladimír Lichner, PhD., z Katedry sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach k novému zákonu o ochrane osobných údajov; TVNoviny.sk
http://www.tvnoviny.sk/domace/1896834_na-facebook-budu-moct-ist-slovenske-deti-do-16-rokov-len-so-suhlasom-rodicov

30. 11. 2017
Prečo východniari utekajú preč z domu? Má to hlavne jeden dôvod
– Mgr. Alexander Onufrák, PhD., z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na aktuálnu tému; Nový Čas
https://www.cas.sk/clanok/626342/preco-vychodniari-utekaju-prec-z-domu-ma-to-hlavne-jeden-dovod/

29. 11. 2017
Východ nie je EXIT: Panel 1
– Mgr. Alexander Onufrák, PhD., z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach ako jeden z účastníkov panelovej diskusie v rámci konferencie „Východ nie je exit“ na tému migrácia z východného Slovenska; YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=fho77MYtyOQ

29. 11. 2017
Krajšie Vianoce aj pre psíkov
– dobročinná zbierka Študentskej rady Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a Katedry aplikovanej etiky FF UPJŠ určená pre psíky z košického útulku Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov; Cassovia.sk
http://www.cassovia.sk/news/20647

29. 11. 2017
Východ už odmieta len čakať na vládu: Štát nám nepomôže, pomôžme si sami
– Mgr. Alexander Onufrák, PhD., z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – ako účastník konferencie Východ nie je exit – na tému stav migrácie z východného Slovenska; Korzár – denník Košického kraja
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20706775/vychod-uz-odmieta-len-cakat-na-vladu-stat-nam-nepomoze-pomozme-si-sami.html

29. 11. 2017
„Filozofi“ organizujú zbierku pre psov
– Študentská rada Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ organizujú predvianočnú dobročinnú zbierku pre psy; KošickéSprávy.sk
http://www.kosickespravy.sk/filozofi-organizuju-zbierku-pre-psov

28. 11. 2017
Hosť Rádia Regina
– Mgr. Monika Hricová, PhD., z Katedry psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v kontaktovej besede na tému „reč tela – vedomé gestá, význam signálov nášho tela“; RTVS – Rádio Regina (Východ)
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/798186

28. 11. 2017
Ľabdžibudka
– doc. PhDr. Marián Andričík, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v unikátnej rozhlasovej relácii vysielanej v nárečí; ŠtuRKo
http://sturko.intrak.upjs.sk/archiv/Labdzibudka/Labdzibudka_2017-11-28.mp3

27. 11. 2017
Správy RTVS z regiónov
(01:03 – 03:07) – Mgr. Linda Babušík Adamčíková z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na tému plány novozvoleného predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského; Dvojka – RTVS
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/142484

27. 11. 2017
K veci
(07:16 – 12:00) – Mgr. Linda Babušík Adamčíková z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na tému preberanie právomocí v župách; Rádio Slovensko – RTVS
https://slovensko.rtvs.sk/relacie/k-veci/148972/k-veci-summit-sve16-a-ciny

27. 11. 2017
Objavili propagandistické plagáty
– článok o výstave „Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku“, ktorú organizuje Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Zajtrajšie noviny
http://zajtrajsienoviny.sk/2017/11/objavili-propagandisticke-plagaty/

23. 11. 2017
Kam kráčaš, demokracia? Pýta sa konferencia na univerzite
– nosnou témou podujatia, ktoré organizuje Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, je „občianska spoločnosť“; KošiceOnline.sk
https://www.kosiceonline.sk/kam-kracas-demokracia-pyta-sa-konferencia-na-univerzite

23. 11. 2017
Pozývame na vedeckú konferenciu: Kam kráčaš, demokracia
– Mgr. Linda Babušík Adamčíková z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v televíznej pozvánke na VII. ročník Košických politologických dialógov na tému „občianska spoločnosť“; TV Košice:Dnes
https://www.youtube.com/watch?v=hyWESrwrl04

23. 11. 2017
Košické politologické dialógy sa zamerajú na občiansku spoločnosť
– organizátormi medzinárodnej vedeckej konferencie sú Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Ústav politických vied SAV a OZ Res Publica; Učiteľské noviny
https://www.ucn.sk/aktuality/kosicke-politologicke-dialogy-sa-zameraju-na-obciansku-spolocnost

21. 11. 2017
Správy – Hírek
(03:18 – 04:54) – prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v príspevku o workshope „Etnicita a médiá“, ktorý organizovali Katedra politológie a Katedra histórie FF UPJŠ; RTVS – Dvojka
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11686/141981

21. 11. 2017
Hosť Rádia Regina Východ
– Mgr. Adriana Jesenková, PhD., z Katedry aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v kontaktovej besede na tému „svetový deň filozofie“; RTVS – Rádio Regina
http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/792844

21. 11. 2017
Košické politologické dialógy sa zamerajú na občiansku spoločnosť
– konferenciu organizuje Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Korzár – denník Košického kraja
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20700565/kosicke-politologicke-dialogy-sa-zameraju-na-obciansku-spolocnost.html

21. 11. 2017
Košické politologické dialógy o občianskej spoločnosti
– organizátorom podujatia je Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Cassovia.sk
http://www.cassovia.sk/news/20641

20. 11. 2017
Talkshow Zuzany Martinákovej
– študent Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Bc. Dominik Bujňák ako jeden z hostí rozhlasovej talkshow na tému „Slovensko diskutuje o EÚ“; Rádio Aktual
https://soundcloud.com/user-333575142/sets/talkshow-zuzany-martinakovej-6

16. 11. 2017
Emigračné zámery slovenských vysokoškolákov
– informácia o výskume emigračných zámerov študentov vysokých škôl, ktorý realizujú na Katedre pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Veda na dosah – Centrum vedecko-technických informácií SR
http://vedanadosah.cvtisr.sk/emigracne-zamery-slovenskych-vysokoskolakov

16. 11. 2017
Ahoj, Slovensko
(04:57 – 10:45 a 19:50 – 24:52) – vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., v televíznom magazíne RTVS o živote v regiónoch na tému „názvy ulíc slovenských miest a obcí“; RTVS – Dvojka
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12251/141505

14. 11. 2017
Ľabdžibudka
– doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v unikátnej rozhlasovej relácii vysielanej v nárečí; ŠtuRKo
http://sturko.intrak.upjs.sk/archiv/Labdzibudka/Labdzibudka_2017-11-14.mp3

14. 11. 2017
Rádiožurnál o 12:00
(19:46 – 22:03) – Mgr. Linda Babušík Adamčíková z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v príspevku „Košický samosprávny kraj po voľbách“; RTVS – Rádio Slovensko
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123/788938

13. 11. 2017
Správy RTVS z regiónov
(03:58 – 06:30) – Mgr. Linda Babušík Adamčíková z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v príspevku „Nové plány v košickej župe“; RTVS – Dvojka
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/141347

8. 11. 2017
Hosť Rádia Regina Východ
– Mgr. Drahoslav Magdoško, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ na tému „stredoveké Košice“; RTVS – Rádio Regina
http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/785070

8. 11. 2017
Výstava na UPJŠ približuje propagandu slovenského štátu
– prepracovaný systém vojnovej propagandy na Slovensku v rokoch 1939 až 1945 predstavuje výstava, ktorú otvorili v priestoroch Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; 24 hodín.sk
http://www.24hod.sk/vystava-na-upjs-priblizuje-propagandu-slovenskeho-statu-cl547402.html

8. 11. 2017
Výstava na UPJŠ približuje propagandu slovenského štátu
– Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sprístupnila expozíciu študentom univerzity, študentom stredných škôl a žiakom základných škôl aj širokej odbornej a laickej verejnosti; TASR – Teraz/Kultúra
http://www.teraz.sk/kultura/kosice-vystava-na-upjs-priblizuje-p/291251-clanok.html

8. 11. 2017
Výstava približuje propagandu vojnovej Slovenskej republiky
– prepracovaný systém propagandy slovenského štátu v rokoch 1939 až 1945 predstavuje výstava, ktorú otvorili v priestoroch Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Korzár – denník Košického kraja
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20691834/vystava-priblizuje-propagandu-vojnovej-slovenskej-republiky.html

8. 11. 2017
Výstava na tému vojnovej propagandy
– expozíciu „Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku“ si môžete pozrieť v priestoroch Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach do 8. decembra 2017; Košice:Dnes
http://kosicednes.sk/kultura/vystava-na-temu-vojnovej-propagandy/

8. 11. 2017
Výstava na UPJŠ približuje propagandu slovenského štátu
– v priestoroch Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach bude prístupná až do 8. decembra 2017 – je určená študentom aj širokej verejnosti; Dobré noviny
http://www.dobrenoviny.sk/c/115672/vystava-na-upjs-priblizuje-propagandu-slovenskeho-statu

7. 11. 2017
Obraz nepriateľa
– výstava o propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku v priestoroch Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; KošickéSprávy.sk
http://www.kosickespravy.sk/obraz-nepriatela

6. 11. 2017
Výstava „Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku“ prichádza do Košíc
– expozícia bude prístupná v priestoroch Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ od 8. novembra do 8. decembra 2017; Učiteľské noviny
https://www.ucn.sk/z-domova/vystava-obraz-nepriatela-v-propagande-pocas-ii-svetovej-vojny-na-slovensku-prichadza-do-kosic

6. 11. 2017
Výstava Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny
– v priestoroch Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach potrvá do 8. decembra 2017; Cassovia.sk
http://www.cassovia.sk/news/20626

6. 11. 2017
Na univerzite ukážu vojnovú propagandu
– Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a Múzeum SNP v Banskej Bystrici pozývajú na výstavu Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku; Korzár – denník Košického kraja
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20689971/na-univerzite-ukazu-vojnovu-propagandu.html

6. 11. 2017
Výstava „Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku“ prichádza do Košíc
– Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a Múzeum SNP v Banskej Bystrici pozývajú na unikátnu výstavu; Hlavné správy – Konzervatívny denník
http://www.hlavnespravy.sk/vystava-obraz-nepriatela-v-propagande-pocas-ii-svetovej-vojny-na-slovensku-prichadza-kosic/1197382

3. 11. 2017
Adriana Jesenková: Úspechy majú trhy s lokálnou ponukou
– Mgr. Adriana Jesenková, PhD., z Katedry aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na tému „čo ovplyvňuje naše nákupné zvyky“; Korzár – Košický večer
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20687068/adriana-jesenkova-uspechy-maju-trhy-s-lokalnou-ponukou.html

25. 10. 2017
Filozofická fakulta UPJŠ predstavila študentom možných zamestnávateľov
– na kariérnom dni sa prezentovali zástupcovia domácich aj zahraničných firiem; KošiceOnline.sk
https://www.kosiceonline.sk/filozoficka-fakulta-upjs-predstavila-studentom-moznych-zamestnavatelov

21. 10. 2017
Kariérny deň bude na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach
– TASR – Školský servis
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/karierny-den-na-filozofickej-fakulte-u/37781-clanok.html

19. 10. 2017
Kariérny deň na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach
– Učiteľské noviny
https://www.ucn.sk/z-domova/karierny-den-na-filozofickej-fakulte-upjs-v-kosiciach

18. 10. 2017
Kariérny deň na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

– PortálVŠ.sk:
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/karierny-den-na-filozofickej-fakulte-upjs-v-kosiciach
– iNFOmagazín.sk:
http://infomagazin.sk/2017/10/18/karierny-den-na-filozofickej-fakulte-upjs-v-kosiciach/
– Cassovia.sk:
http://www.cassovia.sk/news/20611

13. 10. 2017
Žurnál Rádia Regina o 12.00
(05:48 – 8:22) – verejnosti chýba literatúra o najnovších vedeckých výskumoch, napríklad historické tituly – čitateľom sa tak často dostávajú do rúk irelevantné zdroje informácií, slovenskí historici sa preto rozhodli bojovať proti narastajúcim konšpiračným teóriám a extrémizmu väčšou osvetou medzi študentmi – príspevok s vyjadrením PaedDr. Alžbety Bojkovej, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1532/768477

12. 10. 2017
Poradíme, vysvetlíme
– externý vyučujúci na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach JUDr. Peter Vrabec na tému „pracovné právo“; RTVS – Rádio Regina
http://www.rtvs.sk/radio/archiv/11223/767778

12. 10. 2017
GPUDT má ďalšie skvelé hodnotenie: V slovenčine dáva žiakom viac, ako sa očakáva
– článok s vyjadrením Michala Rodziňáka, študenta masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach; Spravodajský portál Poprad 24
http://poprad.dnes24.sk/gpudt-ma-dalsie-skvele-hodnotenie-v-slovencine-dava-ziakom-viac-ako-sa-ocakava-281718

12. 10. 2017
Prečo ostať na východe? Kvôli vzdelaniu
– blog študenta Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Martina Makaru; Denník N
https://dennikn.sk/blog/preco-ostat-na-vychode-kvoli-vzdelaniu/

4. 10. 2017
Jazykovedec Ján Sabol začínal kariéru na dedine. Zaznamenával nárečia
– KošiceOnline.sk
https://www.kosiceonline.sk/jazykovedec-jan-sabol-zacinal-svoju-karieru-na-dedine-zaznamenaval-narecia

4. 10. 2017
No country for young men and women
– around one quarter of Slovak university students are considering leaving the country within the next few years – Mgr. Jozef Benka, PhD., of the Department of Educational Psychology and Psychology of Health of the Faculty of Arts at the Pavol Jozef Šafárik University in Košice to the results of the study of emigration intentions of Slovak university students; RTVS – Radio Slovakia International
http://enrsi.rtvs.sk/articles/society/144619/no-country-for-young-men-and-women

3. 10. 2017
Migrácia študentov vysokých škôl
– Mgr. Marta Kulanová, doc. PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., a Mgr. Alexander Onufrák, PhD., k výsledkom výskumu emigračných zámerov slovenských vysokoškolákov, ktorý realizujú na Katedre pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Slovensko
http://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/144382/migracia-studentov-vysokych-skol

30. 9. 2017
Zarážajúce výsledky prieskumu: Takmer štvrtina študentov VŠ plánuje opustiť Slovensko
– o výsledkoch výskumu Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Spravodajský portál Bratislava 24
http://bratislava.dnes24.sk/zarazajuce-vysledky-prieskumu-takmer-stvrtina-studentov-vs-planuje-opustit-slovensko-280564

29. 9. 2017
Žurnál Rádia Regina o 12.00
(03:28 – 05:15) – Mgr. Ondrej Kalina, PhD., Mgr. Marta Kulanová a Mgr. Alexander Onufrák, PhD., o výsledkoch výskumu Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach zameraného na vzťah rizikového správania a emigračných zámerov slovenských vysokoškolákov; RTVS – Rádio Regina
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1532/759795

29. 9. 2017
Ako súvisia rizikové správanie a emigračné zámery slovenských vysokoškolákov?
– k výskumu Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Učiteľské noviny
https://www.ucn.sk/z-domova/ako-suvisia-rizikove-spravanie-a-emigracne-zamery-slovenskych-vysokoskolakov

28. 9. 2017
SR plánuje na dlhšie opustiť takmer štvrtina študentov VŠ
– vyplýva to z prezentovaných výsledkov výskumu, ktorý realizujú na Katedre pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; TASR – Školský servis
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/sr-planuje-na-dlhsie-opustit-takmer-/37292-clanok.html

28. 9. 2017
Takmer štvrtina vysokoškolákov plánuje opustiť SR, tvrdí výskum FF UPJŠ
– Info.sk
http://www.info.sk/sprava/136063/takmer-stvrtina-vysokoskolakov-planuje-opustit-sr-tvrdi-vyskum-ff-upjs/

28. 9. 2017
Alarmujúce zistenie. Slovensko chce opustiť štvrtina študentov, ukázala štúdia
– realizovaná v rámci výskumu na Katedre pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Hospodárske noviny
http://slovensko.hnonline.sk/1034612-alarmujuce-zistenie-slovensko-chce-opustit-stvrtina-studentov-ukazala-studia

28. 9. 2017
Realita na Slovensku: Po vysokej škole sa do zahraničia chystá viac ako tretina študentov!
– potvrdil výskum, ktorý realizovala Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Slovenský denník
https://www.slovenskydennik.sk/slovensko/c/05164/realita-na-slovensku-po-vysokej-skole-sa-do-zahranicia-chysta-viac-ako-tretina-studentov

28. 9. 2017
Vysokoškoláci chcú emigrovať. Štvrtinu z nich láka kariéra aj ďalšie štúdium
– o výsledkoch výskumu Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Aktuálne.sk
https://aktualne.atlas.sk/slovensko/skolstvo/vysokoskolaci-chcu-emigrovat-stvrtina-studentov-planuje-opustit-sr.html

28. 9. 2017
Šokujúce výsledky výskumu: Slovensko plánuje opustiť takmer štvrtina vysokoškolákov. Niektorí dokonca natrvalo
– vyplynulo to z výskumu Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Parlamentné listy
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Sokujuce-vysledky-vyskumu-Slovensko-planuje-opustit-takmer-stvrtina-vysokoskolakov-Niektori-dokonca-natrvalo-293456

28. 9. 2017
Slovensko plánuje na dlhšie opustiť takmer štvrtina vysokoškolákov
– potvrdil to výskum Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach:
– Teraz.sk
http://www.teraz.sk/slovensko/sr-planuje-opustit-stvrtina-vysokoskolak/283016-clanok.html
– Online denník 24 hodín
http://www.24hod.sk/slovensko-planuje-na-dlhsie-opustit-takmer-stvrtina-vysokoskolakov-cl538081.html

28. 9. 2017
Promiskuitnejšie vysokoškoláčky sú ochotnejšie emigrovať, zistil prieskum
– realizovaný na Katedre pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; TA3
http://www.ta3.com/clanok/1113539/promiskuitnejsie-vysokoskolacky-su-ochotnejsie-emigrovat-zistil-prieskum.html

28. 9. 2017
Ako súvisia rizikové správanie a emigračné zámery slovenských vysokoškolákov?
– výsledky výskumu Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Netky.sk
http://www.netky.sk/clanok/ako-suvisia-rizikove-spravanie-a-emigracne-zamery-slovenskych-vysokoskolakov

28. 9. 2017
Az egyetemisták közel egynegyede költözne külföldre
– výsledky unikátneho výskumu, ktorý realizujú na Katedre pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Bumm.sk
http://www.bumm.sk/belfold/2017/09/28/az-egyetemistak-kozel-egynegyede-koltozne-kulfoldre

28. 9. 2017
Do zahraničia chce odísť po vysokej škole štvrtina študentov
– potvrdil to výskum, ktorý realizovala Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; KošiceOnline.sk
https://www.kosiceonline.sk/do-zahranicia-chce-odist-po-vysokej-skole-stvrtina-studentov

28. 9. 2017
Slovensko plánuje na dlhšie opustiť takmer štvrtina vysokoškolákov. Čo ich láka v zahraničí?
– výskum realizuje Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Aktual
http://radioaktual.sk/slovensko-planuje-na-dlhsie-opustit-takmer-stvrtina-vysokoskolakov-co-ich-laka-v-zahranici/

28. 9. 2017
Metropolitné správy Rádia Košice
(3:47 – 5:03) – takmer štvrtina vysokoškolákov plánuje po skončení štúdia odísť do zahraničia – výsledky projektu Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Košice
https://www.radiokosice.sk/spravy-radia-kosice-z-28-9-2017

28. 9. 2017
Aké emigračné zámery majú slovenskí vysokoškoláci?
– výsledky projektu, ktorý realizuje Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Košice:Dnes
http://kosicednes.sk/udalosti/takmer-stvrtina-studentov-vs-chce-slovensko-opustit/

28. 9. 2017
Ako súvisia rizikové správanie a emigračné zámery slovenských vysokoškolákov?
– výsledky unikátneho výskumu, ktorý realizujú na Katedre pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Hlavné správy – Konzervatívny denník
http://www.hlavnespravy.sk/ako-suvisia-rizikove-spravanie-emigracne-zamery-slovenskych-vysokoskolakov/1151770

19. 9. 2017
Z prvej ruky
– Mgr. Linda Babušík Adamčíková z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na tému Voľby do VÚC – kompetencie samosprávnych krajov; RTVS – Rádio Slovensko
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175/753632

14. 9. 2017
Národnostné správy
(00:15 – 01:44) – vedúca Katedry germanistiky FF UPJŠ PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD., dekanka FF UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., vedúci projektu prof. Dr. Jörg Meier a doktorandka Mgr. Alexandra Popovičová Chomová z Katedry germanistiky FF UPJŠ z otvorenia medzinárodnej vedeckej konferencie „Čierne na bielom. Výsledky a perspektívy výskumu historickej tlače“ – Kaschauer Zeitung (Košické noviny); RTVS – Dvojka
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11696/136045

25. 7. 2017
SK dejiny: Slovenský štát 1939 – 1945 (Vznik ľudáctva)
– vedúci Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., v prvej časti šesťdielnej edície televíznej diskusnej relácie o udalostiach na Slovensku v rokoch 1939 – 1945; Dvojka RTVS
– záznam relácie: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12455/132146
– upútavka: https://www.youtube.com/watch?v=PD3xsoRQ0a0

22. 6. 2017
V Humennom ocenili regionálne Literárne talenty
– doc. PhDr. Marián Andričík, PhD., a Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ o súťaži neprofesionálnych literárnych tvorcov, ktorú už 37 rokov organizuje Vihorlatská knižnica v Humennom; Korzár – Horný Zemplín
https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/20565180/v-humennom-ocenili-regionalne-literarne-talenty.html

15. 6. 2017
Správy Rádia Košice (o 13:00)
– vedúca Katedry germanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD., o konferencii a výstave k dejinám košických novín Kaschauer Zeitung; Rádio Košice
http://www.radiokosice.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=42990&Itemid=20

13. 6. 2017
Hosť Rádia Regina
– doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc., z Katedry psychológie FF UPJŠ na tému „syndróm vyhorenia“; RTVS – Rádio Regina (Košice)
http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/692126

4. 6. 2017
Správy RTVS: Vysokoškoláci učia mladších o extrémizme
– televízna reportáž o interaktívnej výstave Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pod názvom Kto bude ďalší? Genocída – zločin proti ľudskosti (34:57 – 37:20); Jednotka RTVS
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/127136

31. 5. 2017
Žurnál Rádia Regina o 17.00
– rozhlasová reportáž o interaktívnej výstave Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pod názvom Kto bude ďalší? Genocída – zločin proti ľudskosti (16:00 – 18:26); RTVS – Rádio Regina
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1533

31. 5. 2017
Správy Rádia Košice o 13.00
– rozhlasová reportáž o výstave Kto bude ďalší? Genocída – zločin proti ľudskosti, ktorú organizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Rádio Košice
http://www.radiokosice.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=42953&Itemid=20

30. 5. 2017
Kto bude ďalší? Taký je názov výstavy o zločinoch proti ľudskosti
 – Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach organizuje 2. ročník úspešnej interaktívnej výstavy, tentoraz na tému Genocída – zločin proti ľudskosti; Korzár – denník Košického kraja (SITA)
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20545738/kto-bude-dalsi-taky-je-nazov-vystavy-o-zlocinoch-proti-ludskosti.html

25. 5. 2017
Kto bude ďalší? Budúci učitelia to opäť odučia za vás
– študenti Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ predstavia verejnosti zločiny proti ľudskosti z dávnej aj nedávnej minulosti; TASR – Školský servis
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/kto-bude-dalsi-buduci-ucitelia-to/34857-clanok.html

24. 5. 2017
Študenti Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prostredníctvom druhého ročníka interaktívnej výstavy Kto bude ďalší? predstavia verejnosti zločiny proti ľudskosti
– Učiteľské noviny
http://www.ucn.sk/skoly/studenti-katedry-historie-filozofickej-fakulty-upjs-v-kosiciach-prostrednictvom-druheho-rocnika-interaktivnej-vystavy-kto-bude-dalsi-predstavia-verejnosti-zlociny-proti-ludskosti-z-nasej-davnej-i-nedavnej-minulosti

23. 5. 2017
Študenti prostredníctvom interaktívnej výstavy Kto bude ďalší? predstavia verejnosti zločiny proti ľudskosti z našej dávnej i nedávnej minulosti
– Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach organizuje 2. ročník úspešnej výstavy, tentoraz na tému Genocída – zločin proti ľudskosti; Hlavné správy – Konzervatávny denník
http://www.hlavnespravy.sk/studenti-prostrednictvom-interaktivnej-vystavy-kto-bude-dalsi-predstavia-verejnosti-zlociny-proti-ludskosti-z-nasej-davnej-nedavnej-minulosti/1012146

16. 5. 2017
Predseda NR SR Andrej Danko sa zúčastnil slávnostnej akadémie pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana
– slávnostná akadémia sa konala v spolupráci s Katedrou politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Parlamentné listy
http://www.parlamentnelisty.sk/politika/politici-volicom/Predseda-NR-SR-Andrej-Danko-sa-zucastnil-slavnostnej-akademie-pri-prilezitosti-200-vyrocia-narodenia-Jozefa-Miloslava-Hurbana-288113

30. 4. 2017
Akademický Prešov rozdal ocenenia, mal svoje špičky aj vrcholy
– Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach reprezentovali Študentské divadlo pri Katedre germanistiky FF UPJŠ KA:SCHAU (čestné uznanie), Bc. Patrik Kondáš (čestné uznanie za umelecký preklad z nemčiny) a študenti masmediálnych štúdií FF UPJŠ, ktorí dominovali v kategórii film (získali prvé dve miesta a osobitnú cenu)
Dobré noviny
http://www.dobrenoviny.sk/c/99509/akademicky-presov-rozdal-ocenenia-mal-svoje-spicky-aj-vrcholy
24 hodín – denník pre všetkých
http://www.24hod.sk/video-akademicky-presov-rozdal-ocenenia-mal-svoje-spicky-aj-vrcholy-cl509374.html
Teraz.sk
http://www.teraz.sk/kultura/presov-akademicky-presov-2017-rozdal/257252-clanok.html
TASR – Školský servis (29. 4. 2017)
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/akademicky-presov-2017-ceny/34311-clanok.html

29. 4. 2017
Akademický Prešov 2017 rozdal ocenenia
– Študentské divadlo pri Katedre germanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach KA:SCHAU získalo čestné uznanie, za umelecký preklad z nemčiny si čestné uznanie odniesol aj Bc. Patrik Kondáš (FF UPJŠ) a študenti masmediálnych štúdií na FF UPJŠ dominovali v kategórii film – získali prvé dve miesta aj osobitnú cenu; Korzár – denník Prešovského kraja
https://presov.korzar.sme.sk/c/20520936/akademicky-presov-2017-rozdal-ocenenia.html

26. 4. 2017
Nový dokumentárny film o vzniku Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
– TASR – Školský servis
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/novy-dokumentarny-film-o-vzniku-filozo/34229-clanok.html

21. 4. 2017
Nový dokumentárny film o vzniku Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
– Hlavné správy – Konzervatívny denník
http://www.hlavnespravy.sk/novy-dokumentarny-film-o-vzniku-filozofickej-fakulty-upjs-v-kosiciach/976488

20. 4. 2017
Na FF UPJŠ v Košiciach uvedú do života unikátny terminologický slovník
– Vademecum sociálnej práce; TASR – Školský servis
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/ff-upjs-v-kosiciach-vadamecum/34080-clanok.html

19. 4. 2017
Aké sú emigračné zámery slovenských vysokoškolákov?
– správa o výsledkoch projektu realizovaného na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach; TASR – Školský servis
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/ake-su-emigracne-zamery-slovenskyc/34063-clanok.html

19. 4. 2017
Vademecum sociálnej práce
– na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach predstavia verejnosti unikátny terminologický slovník; Hlavné správy – Konzervatívny denník
http://www.hlavnespravy.sk/vademecum-socialnej-prace/972990

19. 4. 2017
Pätina študentov z východu by zo Slovenska odišla
– vyplýva to zo správy z výskumu, ktorý realizujú na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach; Korzár – denník Košického kraja
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20511641/patina-studentov-z-vychodu-by-zo-slovenska-odisla.html

19. 4. 2017
SR plánuje na dlhšie opustiť takmer štvrtina vysokoškolákov
– vyplýva to z výskumu realizovaného na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach; PrimárnyKontakt.sk
http://www.primarnykontakt.sk/spravy/sr-planuje-na-dlhsie-opustit-takmer-stvrtina-vysokoskolakov/

18. 4. 2017
One-fourth of students to be lost to brain drain
– k výsledkom výskumu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach zameraného na emigračné zámery slovenských vysokoškolákov; The Slovak Spectator
https://spectator.sme.sk/c/20511741/one-fourth-of-students-to-be-lost-to-brain-drain.html

15. 4. 2017
Štvrtina slovenských študentov chce opustiť krajinu na dlhšie obdobie alebo navždy
– vyplýva to z výskumu týkajúceho sa emigračných zámerov slovenských vysokoškolákov realizovaného na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach; Hospodárske noviny
http://hnonline.sk/slovensko/945059-stvrtina-slovenskych-studentov-chce-opustit-krajinu-na-dlhsie-obdobie-alebo-navzdy

15. 4. 2017
Takmer štvrtina vysokoškolských študentov plánuje opustiť Slovensko

Denník N
https://dennikn.sk/minuta/735867/
Aktuality.sk
https://www.aktuality.sk/clanok/463672/takmer-stvrtina-vysokoskolakov-planuje-opustit-slovensko/

15. 4. 2017
Študenti plánujú opustiť Slovensko. Výskum mapoval migračné zámery vysokoškolákov
– Aktuálne.sk
https://aktualne.atlas.sk/slovensko/spolocnost/studenti-planuju-opustit-slovensko-vyskum-mapoval-migracne-zamery-vysokoskolakov.html

15. 4. 2017
SR plánuje na dlhšie opustiť takmer štvrtina študentov VŠ, tvrdí výskum FF UPJŠ
– Netky.sk
http://www.netky.sk/clanok/sr-planuje-na-dlhsie-opustit-takmer-stvrtina-studentov-vs-tvrdi-vyskum-ff-upjs

15. 4. 2017
Slovensko plánuje na dlhšie opustiť takmer štvrtina študentov VŠ, tvrdí výskum FF UPJŠ
– Hlavné správy – Konzervatívny denník
http://www.hlavnespravy.sk/slovensko-planuje-na-dlhsie-opustit-takmer-stvrtina-studentov-vs-tvrdi-vyskum-ff-upjs/969700

15. 4. 2017
Az egyetemisták negyede távozna
– informácia o výsledkoch výskumu týkajúceho sa emigračných zámerov slovenských vysokoškolákov, ktorý realizujú na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach; Új Szó
http://ujszo.com/online/kozelet/2017/04/15/az-egyetemistak-negyede-tavozna

15. 4. 2017
Elhúznak Nyugatra az értelmiségiek Szlovákiából (is), aztán nézhetünk, mint a moziban…
– informácia o výskume emigračných zámerov vysokoškolákov v SR, ktorý realizujú na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach; Parameter.sk
http://parameter.sk/elhuznak-nyugatra-az-ertelmisegiek-szlovakiabol-aztan-nezhetunk-mint-moziban

14. 4. 2017
Symbol kríža
– PaedDr. Marta Sendeková, PhD., z Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach o historických súvislostiach symboliky ukrižovania; RTVS – Rádio Slovensko
https://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/131213/symbol-kriza

14. 4. 2017
Až dvadsaťštyri percent vysokoškolákov chce opustiť Slovensko na dlhší čas
– vyplýva to z výskumu, ktorý realizujú na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach
WebNoviny.sk
https://www.webnoviny.sk/az-dvadsatstyri-percent-vysokoskolakov-chce-opustit-slovensko-na-dlhsi-cas/
NextFuture.sk
http://www.nextfuture.sk/agenturne-spravy/az-dvadsatstyri-percent-vysokoskolakov-chce-opustit-slovensko-na-dlhsi-cas/

14. 4. 2017
A főiskolások csaknem negyede készül elhagyni az országot hosszabb időre
– informácia o výskume, ktorý realizujú na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach; Felvidék.ma
http://felvidek.ma/2017/04/a-foiskolasok-csaknem-negyede-keszul-elhagyni-az-orszagot-hosszabb-idore/

14. 4. 2017
FF UPJŠ pokračuje v realizovaní školského programu Unplugged
– TASR – Školský servis
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/kosice-ff-upjs-pokracuje-v-realizova/33989-clanok.html

13. 4. 2017
Až 24 % vysokoškolákov chce opustiť SR na dlhší čas
– vyplýva to z výskumu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Banky.sk
http://banky.sk/az-24-vysokoskolakov-chce-opustit-sr-na-dlhsi-cas/
Poisťovne.sk
http://poistovne.sk/32106-sk/az-24-vysokoskolakov-chce-opustit-sr-na-dlhsi-cas.php

13. 4. 2017
Takmer štvrtina vysokoškolákov chce emigrovať
– Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach urobila prieskum o migračných a emigračných zámeroch slovenských vysokoškolákov; KošickéSprávy.sk
http://www.kosickespravy.sk/takmer-stvrtina-vysokoskolakov-chce-emigrovat

13. 4. 2017
„Narodeninové“ vydanie študentského časopisu Univerzál
– špeciálny darček jubilujúcej Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach; TASR – Školský servis
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/narodeninove-vydanie-univerzal/33978-clanok.html

13. 4. 2017
Štvrtina vysokoškolákov chce opustiť Slovensko na dlhší čas
– vyplýva to z výskumu realizovaného na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach; Korzár – denník Košického kraja (SITA)
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20508454/stvrtina-vysokoskolakov-chce-opustit-slovensko-na-dlhsi-cas.html

13. 4. 2017
Filozofická fakulta pokračuje v programe Unplugged
– na FF UPJŠ skúmajú efektívnosť programu prevencie užívania návykových látok medzi školákmi; Korzár – denník Košického kraja (TASR)
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20508841/filozoficka-fakulta-pokracuje-v-programe-unplugged.html

12. 4. 2017
Unplugged – školský program univerzálnej prevencie užívania návykových látok medzi slovenskými školákmi
– Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach pokračuje v skúmaní efektívnosti univerzálneho programu prevencie užívania návykových látok medzi slovenskými školákmi; Hlavné správy – Konzervatívny denník
http://www.hlavnespravy.sk/unplugged-skolsky-program-univerzalnej-prevencie-uzivania-navykovych-latok-medzi-slovenskymi-skolakmi/966790

10. 4. 2017
Aj poézia je remeslo. Vyžaduje si osvojenie nástrojov a výrobných metód
– Bc. Alena Oravcová, úspešná študentka masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach; Zajtrajšie noviny
http://zajtrajsienoviny.sk/2017/04/aj-poezia-je-remeslo-vyzaduje-si-osvojenie-nastrojov-a-vyrobnych-metod/

7. 4. 2017
„Narodeninové“ vydanie študentského časopisu Univerzál
– špeciálny darček jubilujúcej Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach; Hlavné správy – Konzervatívny denník
http://www.hlavnespravy.sk/narodeninoveo-vydanie-studentskeho-casopisu-univerzal/960138

6. 4. 2017
Držiteľka Pulitzerovej ceny: Otroctvo je prítomné aj v Európe
– americká novinárka Martha Mendoza sa stretla so študentmi Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí do posledného miesta zaplnili Historickú aulu Rektorátu UPJŠ; Korzár – denník Košického kraja
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20502538/drzitelka-pulitzerovej-ceny-otroctvo-je-pritomne-aj-v-europe.html

5. 4. 2017
Novinárka odhalila novodobé otroctvo. Príde do Košíc
– nositeľka Pulitzerovej ceny Martha Mendoza bude prednášať na UPJŠ – organizátormi sú Petit Academy, Nadácia Tatra banky a Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach; Korzár – denník Košického kraja
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20500824/novinarka-odhalila-novodobe-otroctvo-pride-do-kosic.html

4. 4. 2017
Brigita Schmögnerová študentom predstavila svoju knihu o politike
– bývalá ministerka financií SR sa stretla s poslucháčmi politológie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach; Korzár – denník Košického kraja (TASR)
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20500425/brigita-schmognerova-studentom-predstavila-svoju-knihu-o-politike.html

4. 4. 2017
B. Schmögnerová predstavila košickým študentom svoju knihu o politike

TASR – Teraz/Regióny
http://www.teraz.sk/regiony/brigita-schmognerova-studentom-upjs/252728-clanok.html
Dobré noviny
http://www.dobrenoviny.sk/c/97349/b-schmognerova-predstavila-kosickym-studentom-svoju-knihu-o-politike
24 hodín – denník pre všetkých
http://www.24hod.sk/b-schmognerova-predstavila-kosickym-studentom-svoju-knihu-o-politike-cl504259.html

28. 3. 2017
Hosť Rádia Regina
– PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD., z Katedry histórie FF UPJŠ na tému Deň učiteľov; RTVS – Rádio Regina Košice
http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/641582

24. 3. 2017
FF UPJŠ v Košiciach si pripomína prvé decénium svojej existencie
– TASR – Školský servis
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/ff-upjs-v-kosiciach-si-pripomina-prv/33485-clanok.html

23. 3. 2017
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach si pripomína prvé decénium svojej existencie
– Hlavné správy – Konzervatívny denník
http://www.hlavnespravy.sk/filozoficka-fakulta-upjs-v-kosiciach-si-pripomina-prve-decenium-svojej-existencie/942922

14. 3. 2017
Správy a komentáre
– vedúci Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., v televíznej diskusii na tému vyučovanie dejepisu na našich školách (5:40 – 31:00); Dvojka RTVS
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11687/120935

14. 3. 2017
Hosť Rádia Regina
– Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v besede o pretrvávajúcej kríze čítania a o dôležitosti čítania v celkovom rozvoji človeka; RTVS – Rádio Regina Košice
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/633262

13. 3. 2017
Téma Rádia Košice
– PhDr. Štefan Franko, PhD., na tému prekladateľstvo a tlmočníctvo; Rádio Košice
http://www.radiokosice.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=42599&Itemid=20

6. 3. 2017
Téma Rádia Košice
– Mgr. Renáta Bzdilová, PhD., na tému štúdium v zahraničí (2. vstup – Erasmus+); Rádio Košice
http://www.radiokosice.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=42555&Itemid=20

5. 3. 2017
Na Filozofickej fakulte UPJŠ si pripomenú MDŽ sériou prednášok
– TASR – Školský servis
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/na-filozofickej-fakulte-upjs-si-pripome/33004-clanok.html

2. 3. 2017
Domov v zámorí
– Mgr. Nikola Regináčová, PhD., z Katedry histórie FF UPJŠ na tému vysťahovalectvo zo Slovenska do USA na prelome 19. a 20. storočia; RTVS – Rádio Slovensko
http://slovensko.rtvs.sk/clanky/kultura/127895/domov-v-zamori-vystava

2. 3. 2017
Školáci sa môžu zapojiť do literárnej súťaže knižnice pre mládež
– Knižnica pre mládež mesta Košice vyhlasuje súťaž Literárne Košice Jána Štiavnického, témy už tradične vymýšľa Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Učiteľské noviny
http://www.ucn.sk/ziaci-a-studenti/skolaci-sa-mozu-zapojit-do-literarnej-sutaze-kniznice-pre-mladez

1. 3. 2017
Školáci sa môžu zapojiť do literárnej súťaže knižnice pre mládež
– témy súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického opäť vymyslela Mgr. Markéta Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; TASR – Školský servis
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/literarne-kosice-jana-stiavnickeho/32901-clanok.html

28. 2. 2017
Školáci sa môžu zapojiť do literárnej súťaže knižnice pre mládež
– aj tohtoročné témy pochádzajú z pera Mgr. Markéty Andričíkovej, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Korzár – denník Košického kraja (TASR)
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20471139/skolaci-sa-mozu-zapojit-do-literarnej-sutaze-kniznice-pre-mladez.html

21. 2. 2017
Medzinárodný deň materinského jazyka
– vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., na tému slovenčina 21. storočia; RTVS – Rádio Regina Košice
– http://ffweb.ff.upjs.sk/vyuka//Katedra slovakistiky/Marian Gladis/docsedlakova1.mp3
– http://ffweb.ff.upjs.sk/vyuka//Katedra slovakistiky/Marian Gladis/docsedlakova2.mp3

13. 2. 2017
Hosť Rádia Regina
– PhDr. Marián Gladiš, PhD., na tému internet a informačná spoločnosť; Rádio Regina Košice
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/614039

11. 2. 2017
Na košickej filozofickej fakulte ocenili úspešných maturantov
– súťaž Ars Šafarikiana 2017 pozná mená víťazov; Učiteľské noviny
http://www.ucn.sk/skoly/vysoke/na-kosickej-filozofickej-fakulte-ocenili-uspesnych-maturantov

10. 2. 2017
FF UPJŠ: V literárnej súťaži Ars Šafarikiana ocenili úspešných maturantov
– TASR – Školský servis
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/upjs-v-literarnej-sutazi-ars-safa/32504-clanok.html

10. 2. 2017
Správy Rádia Košice
(o 13:00) – rozhlasová reportáž o Dni otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Rádio Košice
http://www.radiokosice.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=42440&Itemid=20

10. 2. 2017
V literárnej súťaži Ars Šafarikiana ocenili úspešných maturantov
– vyhlasovateľom a organizátorom podujatia bola Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Korzár – denník Košického kraja (TASR)
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20456341/v-literarnej-sutazi-ars-safarikiana-ocenili-uspesnych-maturantov.html

10. 2. 2017
Na košickej filozofickej fakulte ocenili úspešných maturantov
– premiérový ročník autorskej súťaže v literárnej a žurnalistickej tvorbe študentov maturitných ročníkov stredných škôl a gymnázií Košického kraja a Prešovského kraja Ars Šafarikiana 2017 pozná svojich víťazov; Hlavné správy – Konzervatívny denník
http://www.hlavnespravy.sk/na-kosickej-filozofickej-fakulte-ocenili-uspesnych-maturantov

8. 2. 2017
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach otvára dvere záujemcom o štúdium
– TASR – Školský servis
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/filozoficka-fakulta-upjs-v-kosiciach/32400-clanok.html

6. 2. 2017
FF UPJŠ v Košiciach otvára dvere záujemcom o štúdium
– Učiteľské noviny
http://www.ucn.sk/skoly/vysoke/upjs-v-kosiciach-otvara-dvere-zaujemcom-o-studium

6. 2. 2017
Jubilujúca Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach otvára dvere záujemcom o štúdium
– Hlavné správy – Konzervatívny denník
http://www.hlavnespravy.sk/jubilujuca-filozoficka-fakulta-upjs-v-kosiciach-otvara-dvere-zaujemcom-o-studium

15. 1. 2017
Pozvánka na úvodné stretnutie Klubu učiteľov anglického jazyka
– vznikol na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ a jeho cieľom je vybudovať efektívnu sieť na spoluprácu, prípravu návrhov a projektov so zámerom spoločne sa podieľať na rozvoji výučby anglického jazyka v celom regióne; TASR – Školský servis
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/pozvanka-na-uvodne-stretnutie-klubu-u/31852-clanok.html

 


Študuj na UPJŠ