Prejsť na obsah

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach príjemcom grantu z programu Horizont 2020

1minút, 53sekúnd

     Mimoriadny úspech sa podarilo dosiahnuť tímu tvorivých pracovníkov Katedry histórie FF UPJŠ a Ústavu geografie PF UPJŠ pod vedením doc. PaedDr. Martina Pekára, PhD. Vďaka nim sa Filozofická fakulta UPJŠ stala príjemcom prestížneho grantu z programu Horizont 2020, v priorite Excelentná veda.
     Konzorcium štyroch univerzít pod vedením Bauhaus-Universität Weimar (SRN) vysúťažilo grant typu Inovatívne školiace siete v rámci akcie Maria Skłodowska-Curie. Príjemcami grantu sú spoločne s Weimarom a Košicami ešte Universidad de Valladolid (Španielsko) a Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona (Švédsko). Tieto štyri univerzitné pracoviská budú počas rokov 2016 – 2020 v rámci vzniknutej inovatívnej siete riadiť a koordinovať činnosť ďalších 11 partnerských inštitúcií zo SRN, Talianska, Španielska, Francúzska, Švédska, Českej republiky, Slovenska a Veľkej Británie. Rozpočet projektu prevyšuje sumu 3,7 milióna eur.
     Projekt nesie názov Dejiny európskeho urbanizmu v 20. storočí (akronym UrbanHist). Ako vyplýva z názvu projektu a zloženia konzorcia, hlavným vedeckým zámerom je komplexný interdisciplinárny výskum vývoja európskeho urbanizmu v uplynulom storočí, ktorý bude geograficky pokrývať celý kontinent a primárne sa sústredí na identifikáciu a interpretáciu spoločných vývojových tendencií. Kľúčovým prvkom inovatívnej siete sa stane rozvoj excelentného doktorandského štúdia ukončeného dvojitými diplomami. Zapojenie UPJŠ do projektu vychádza z orientácie Katedry histórie FF UPJŠ na výskum urbánnych dejín a nadväzuje na jej doterajšie medzinárodné aktivity. Podrobné informácie budú dostupné na oficiálnej stránke projektu po začiatku implementácie projektu 1. októbra 2016.
     V súčasnosti prebiehajú rokovania medzi Európskou komisiou a konzorciom, ako aj rokovania medzi prijímateľmi, ktoré vyústia do podpisov príslušných zmlúv. Prvé osobné pracovné stretnutie všetkých riaditeľov projektu sa konalo vo Weimare v dňoch 23. – 25. júna 2016.

Popis fotografií:

Obr. 1:  Hlavná budova Bauhaus-Universität Weimar
Obr. 2: Stretnutie riaditeľov – zľava M. Pekár (UPJŠ), A. Abarkan (BTH), M. Jiménez Jiménez a M. A. Castrillo Romón (obidve UVA), M. Welch-Guerra (BUW)

     


Študuj na UPJŠ