Prejsť na obsah

II. ples historikov

1minút, 7sekúnd

 

     Dňa 9. decembra 2015 sa v Hoteli Centrum uskutočnil II. ples historikov, na ktorého organizácii sa podieľali Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ a Ecce Historia – Spolok študentov histórie UPJŠ. O príjemnú atmosféru večera sa zaslúžili ako organizátori, tak aj samotní zúčastnení hostia, medzi ktorými nechýbala dekanka FF UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., či pedagogickí zamestnanci katedry. Slávnostný príhovor predniesol vedúci Katedry histórie FF UPJŠ doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
     Súčasťou večera bol krátky kultúrny program. O hudobné číslo sa postarali študenti katedry v spolupráci s Mgr. Mikulášom Jančurom, PhD., nechýbala ani ukážka vikingského spôsobu boja. Prebehla rozlúčka so študentmi druhého ročníka magisterského stupňa štúdia, ktorých vedúci katedry doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., za asistencie prof. PaedDr. Štefana Šutaja, DrSc., prijal do ,,cechu historikov“.
     O úspešnosti minuloročného plesu hovorilo aj početné zastúpenie absolventov, ktorí odovzdali lúčiacim sa študentom putovné žezlo. Nechýbala tradičná tombola so zaujímavými a najmä pre študentov hodnotnými cenami. Po nej pokračovala zábava až do skorého rána.

Text: Mgr. Lukáš Katriňák
Foto: Ing. Marek Sekerák


Študuj na UPJŠ