Prejsť na obsah

Jozef a jeho bratia

0minút, 59sekúnd

V rámci cyklu diskusných večerov, ktoré v Košiciach pravidelne organizujú ÚSTAV PAMÄTI NÁRODA a KATEDRA HISTÓRIE FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA, sa 20. januára 2016 v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra Štátnej vedeckej knižnice uskutočnila projekcia dokumentu Jozef a jeho bratia. Dokumentárny film z produkcie Ústavu pamäti národa je životopisným príbehom Jozefa Bobalika, ktorý vo svojej výpovedi približuje problematiku presídlenia Rusínov z Československa do Sovietskeho zväzu i skúsenosti so sovietskymi pracovnými tábormi za polárnym kruhom.
     Projekcia dokumentu bola doplnená o diskusiu s historikmi – doc. PhDr. Michalom Šmigeľom, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a PhDr. Stanislavom Konečným, CSc., z Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Téma aj diskutujúci vzbudili mimoriadny záujem a diskusie sa okrem hostí z radov študentov, odbornej a laickej verejnosti zúčastnili aj zástupcovia televízie a rozhlasu.
     Podujatie približujeme krátkou fotoreportážou.

Text: Mgr. Zuzana Tokárová, PhD.
Foto: Mgr. Lukáš Katriňák


Študuj na UPJŠ