Prejsť na obsah

Záver roka 2018 na KAA FF UPJŠ – kariérne a klubové aktivity

2minút, 7sekúnd

 

     Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa rozlúčila s kalendárnym rokom 2018 v pracovnej, ale zároveň aj príjemnej a spoločenskej atmosfére, a to stretnutím svojich klubov a kariérnymi workshopmi.
     Dňa 13. decembra 2018 novozaložený Klub študentov ELSE zorganizoval svoju prvú oficiálnu akciu pod názvom Jingle ELSE, ktorá dopadla veľmi úspešne. Vypredali sa veľký hrniec kapustnice aj hrniec vianočného punču. Na akciu Jingle ELSE sa prišli neskôr pozrieť aj bývalí študenti našej katedry z Alumni Clubu, a tak sa súčasní študenti stretli s bývalými, diskutovali o tom, ako katedra začínala a ako sa zmenili predmety, vyučujúci a aktivity katedry.
     Klubové aktivity boli obohatené odborným workshopom, ktorý pre Klub učiteľov angličtiny na KAA FF UPJŠ pripravili lektorky vydavateľstva Macmillan Education. Zúčastnili sa na ňom učitelia základných, stredných a vysokých škôl. Vo vianočnej atmosfére, pri teplej káve a občerstvení, si u nás angličtinári mali možnosť v príjemnej nálade vymeniť svoje skúsenosti, zážitky, rady a nové nápady, ako osloviť študentov rôznych vekových kategórií a pomôcť im čo najjednoduchšie a najrýchlejšie osvojiť si zručnosti anglického jazyka. Neformálnosť týchto podujatí posilnená ich záverečnou recepciou v reštaurácii Hotela Teledom prispela k zblíženiu vzťahov v rámci klubov našej katedry a dúfame, že aj budúci rok sa môžeme tešiť na stretnutia rovnakého typu.
     Popri príjemných predvianočných stretnutiach klubov sa v dňoch 10. a 13. decembra 2018 uskutočnili kariérne workshopy spoločnosti PROMISEO a Academy Language Institute. Obe organizácie reprezentovali naši absolventi a ich workshopy potvrdili potrebu spolupráce akademickej pôdy s praxou a potrebu budovania kontaktov študentmi už počas ich štúdia.
     „Niečo sa končí a niečo sa začína“ – a tak koniec kalendárneho roka 2018 otvoril možnosti súčasných študentov na ďalšiu spoluprácu s praxou, absolventmi, učiteľmi, na nadviazanie dobrých pracovných a zároveň priateľských vzťahov. Ďalší rok bude určite bohatý na aktivity, na ktorých radi opäť privítame všetkých, ktorých naše úsilie osloví.

Mgr. Eva Simková, Mgr. Jana Trebuňová, Jakub Paľovčík
študenti KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ