Prejsť na obsah

Úspešná reprezentácia Katedry aplikovanej etiky FF UPJŠ na Celoslovenskej študentskej vedecko-odbornej konferencii (CŠVOK – ETIKA)

0minút, 44sekúnd

 

Od roku 2012 organizuje Katedra aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Študentskú vedeckú a odbornú konferenciu (ŠVOK), ktorá sa na katedre tradične koná prostredníctvom katedrového kola, z ktorého tento rok dve najlepšie práce postúpili do celoslovenského kola. 2. mája 2019 sa na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnil prvý ročník Celoslovenskej študentskej vedecko-odbornej konferencie (CŠVOK – ETIKA). Študent Katedry aplikovanej etiky FF UPJŠ Bc. Martin Šmelko obsadil prvé miesto s prácou „Kritika a reflexia spoločnosti v československej tvorbe (analýza sociálno-etických tém vo filme Ladislava Helgeho Škola otců)“. Školiteľkou práce bola Mgr. Lucia Heldáková. Víťazovi srdečne gratulujeme za mimoriadne úspešnú reprezentáciu katedry a fakulty.

doc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD.
vedúca Katedry aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ