Prejsť na obsah

Kam kráčaš demokracia (200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra)

0minút, 58sekúnd

V dňoch 26. až 27. novembra zorganizovala Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach v spolupráci s OZ Res Publica v historických priestoroch Rektorátu UPJŠ na Šrobárovej 2 v Košiciach jubilejný 5. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Uvedené podujatie bolo realizované v rámci Košických politologických dialógov. Ideovou osnovou tohto ročníka bol odkaz Ľudovíta Štúra na pozadí 200. výročia jeho narodenia, ktoré si v roku 2015 pripomíname. Podujatie otvoril v zastúpení primátora námestník primátora mesta Košice JUDr. Martin Petruško, v zastúpení rektora prorektor UPJŠ prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. a vedúca Katedry politológie FF UPJŠ prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. Účastníci si mohli vypočuť súbežne v dvoch miestnostiach viac než 50 prednášok renomovaných odborníkov zo Slovenska a Česka. Vystupujúci predniesli obsahovo zaujímavé a odborne prínosné príspevky, ktoré zaujali publikum a podnietili plodné odborné diskusie.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník!


Študuj na UPJŠ