Prejsť na obsah

Košická prekladateľská kaviareň

1minút, 34sekúnd

▪ Košice 26. februára 2016

     Na spoločnom podujatí Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT) a učiteľov a študentov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, študijného programu prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, sa po prednáškach Martina Djovčoša, Márie Mlynarčíkovej a Juraja Kotrusza rozbehla debata o praxeologických otázkach povolania. Týmto aspektom sa v akademickom vzdelávaní prekladateľov a tlmočníkov venuje len málo pozornosti, ale pre uplatnenie sa študentov bezprostredne po ukončení štúdia môžu byť rozhodujúce.
     Situácia na prekladateľskom trhu, tvorba cien, konkurencia či nové segmenty jazykových a prekladateľských služieb sú informácie, ktoré zaujali skúsených i začínajúcich prekladateľov. Online marketing ako spôsob vyhľadávania nových klientov si dnes musia na vysokej úrovni osvojiť všetci, ktorí sa chcú povolaniu venovať „na voľnej nohe“. Skúsenosti a analýza konkrétnych príkladov skvelého i nezvládnutého online marketingu dobre ilustrovali, ako „chytať“ nových zadávateľov na sociálnych sieťach. Význam špecializácie v prekladateľstve si menej uvedomujú začínajúci prekladatelia, ktorí sa zameriavajú hlavne na počet pracovných jazykov a smery, v ktorých medzi nimi pracujú. Koncentrácia prekladateľa na vymedzený rozsah odborov ľudskej činnosti je cestou, ktorá zaručuje kvalitu prekladu a pomáha optimalizovať prácu prekladateľa. Na FF UPJŠ sme sa – zatiaľ ako jediný študijný program prekladateľstva a tlmočníctva na Slovensku – vybrali práve touto cestou. Veríme, že špecializácia a dobrá orientácia v práve a ekonomike EÚ prinesie našim študentom konkurenčnú výhodu.

PhDr. Mária Paľová, PhD.


Študuj na UPJŠ