Prejsť na obsah

Posledná konferencia na Petzvalovej

1minút, 53sekúnd

     Budova FILOZOFICKEJ FAKULTY UPJŠ na Petzvalovej ulici v Košiciach opäť žila konferenčne. V dňoch 12. a 13. mája 2016 sa v jej priestoroch uskutočnil už V. ročník Vedeckej konferencie študentov a mladých vedeckých pracovníkov, ktorý organizovala KATEDRA POLITOLÓGIE FF UPJŠ V KOŠICIACH v spolupráci s OZ RES PUBLICA.
     Témou tohtoročnej konferencie boli Výzvy a riziká spoločnosti v 21. storočí. Počas dvoch konferenčných dní prišlo svoje príspevky predstaviť 32 mladých vedcov, medzi nimi i účastníci z Prahy, Užhorodu a Ivano-Frankovska (Ukrajina). Študenti, ale i mladí vedeckí pracovníci tak mali možnosť zdieľať svoje skúsenosti, vedomosti i nadväzovať nové, aj cezhraničné vzťahy, a tak stále obohacovať vedecký priestor, v ktorom má mladá generácia svoje nezastupiteľné miesto. Príspevky vystupujúcich boli zakaždým podrobené otázkam a pripomienkam z publika, aby tak nikdy nechýbala interakcia autora a adresáta a aby bol vždy nielen priestor, ale aj dôvod pre zlepšovanie práce mladých vedcov.
     Referáty, ktoré na konferencii odzneli, boli z oblasti politológie, práva, histórie a etiky. Obecenstvo si malo možnosť vypočuť príspevky na témy týkajúce sa situácie na Ukrajine, súčasnej migračnej krízy, ale i príspevok zaoberajúci sa kontroverznou témou eutanázie – asistovanej samovraždy.
     Úspešný V. ročník Vedeckej konferencie študentov a mladých vedeckých pracovníkov sa konal pod záštitou rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., a dekanky FF UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc.
     Ako vyplýva z názvu tohto príspevku, spomenutá konferencia bola posledným podujatím tohto typu v budove FF UPJŠ na Petzvalovej ulici. Tešíme sa, že nielen konferencie, besedy a iné akcie, ale celý vysokoškolský život Katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach bude od septembra 2016 prebiehať už v nových priestoroch na Moyzesovej ulici v budove Platón.

Autor:
Mgr. Matúš Béreš
Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach

Fotografie:
Ivana Ribárová
Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ